Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği
Yazar(lar): Aydın Yüksel, Aslı Yüksel
Cilt: 5
Sayı: 4
Yıl: 2014
Sayfa: 71-88
ISSN: 1309-2448
Özet
Bu makale Ağustos 2007 tarihinde ortaya çıkan global kriz nedeniyle Japon tahvil endekslerinin kredi marjlarını etkileyen faktörlerde bir değişiklik olup olmadığını günlük veri kullanarak analiz etmektedir. Çalışmada literatürde kredi marjı değişimi ile ilişkili olduğu tespit edilmiş olan hazine tahvili piyasası, hisse senedi piyasası ve likidite faktörlerini içeren bir GARCH modeli kullanılmıştır. Analiz sonuçları kredi marjı değişiminin modelde kullanılan hazine tahvili piyasası değişkenleri olan spot faiz oranındaki değişim ve tahvil getiri eğrisinin eğimindeki değişim ile literatürdeki diğer çalışmaların bulgularıyla tutarlı bir ilişki içinde bulunduğuna işaret etmektedir. Kriz dönemi kriz öncesi ile kıyaslandığında hazine tahvili piyasası faktörlerinin tahmin edilen katsayılarında büyüklük olarak farklılıklar gözlemlense bile işaret olarak dikkat çekici bir değişiklik olmadığı görülmektedir. Öte yandan, hisse senedi piyasası faktörleri olan hisse senedi endeksi getiri oranı ve endeksin zımni (implied) volatilitesindeki değişimin kredi marjı değişimiyle genel olarak hem zayıf, hem de incelenen döneme göre farklılık gösteren bir ilişki sergilediği gözlemlenmiştir. Likidite faktörü için iki dönemde de zayıf bir ilişki tespit edilmiştir. Kullanılan ampirik modelin açıklayıcılık gücünün kriz döneminde önemli miktarda düşmesi dikkat çekicidir.
Anahtar Kelimeler: Kredi marjı, Japon tahvil piyasası, global finansal kriz, likidite riski, GARCH
JEL Sınıflandırması: G12, G01

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text