Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Piyasalarda Anomali Varlığının İncelenmesi

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Piyasalarda Anomali Varlığının İncelenmesi
Yazar(lar): İbrahim Bozkurt
Cilt: 6
Sayı: 4
Yıl: 2015
Sayfa: 19-37
ISSN: 1309-2448
Öz
Bu çalışmanın temel amacı; gelişmiş ve gelişmekte olan 12 ülke borsasında, haftanın günü, on üçüncü cuma, ocak ayı ve Ay’ın görünümü anomalilerinin varlığını incelemek ve eğer varsa sözü edilen anomalilerin, gelişmiş ve gelişmekte olan borsalar arasında farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. 6’sı gelişmiş ve 6’sı da gelişmekte olan toplam 12 piyasa endeksinin 2000-2014 dönemleri arasındaki günlük kapanış fiyatlarının veri olarak kullanıldığı çalışmada; çalışmanın hipotezleri, Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri kullanılarak test edilmiştir. Çalışma bulguları, Brezilya, Peru, Polonya, Birleşik Krallık ve Singapur borsalarında haftanın günü anomalisinin; Hindistan ve Birleşik Krallık borsalarında Ocak Ayı anomalisinin; Türkiye, Brezilya, Polonya, Japonya, ABD ve Kanada borsalarında Ay’ın Dolunay görünümü anomalisinin ve Meksika’da 13. Cuma anomalisinin varlığını ortaya koymuştur. Çalışma bulguları, sözü edilen anomali türleri ile piyasaların gelişmişlik düzeyi arasında herhangi bir ilişki tespit edememiştir.
Anahtar Kelimeler: Anomali, endeks, hisse getirisi, gelişmiş piyasa, gelişmekte olan piyasa
JEL Sınıflandırması: G02, G12, G15

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera