Fama-French Üç Faktör Modeli: İstanbul Menkul Kiymetler Borsası Örneği

Makale Bilgileri
Dergi:İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Fama-French Üç Faktör Modeli: İstanbul Menkul Kiymetler Borsası Örneği
Yazar(lar): Veysel Eraslan
Cilt:4
Sayı:2
Yıl:2013
Sayfa: 11-22
ISSN:1309-2448
Özet

Bu çalışmada Fama ve French’ in üç faktörlü finansal varlık fiyatlama modelinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ndaki geçerliliği test edilmektedir. Analizde kullanılan veriler 2003 ile 2010 yılları arasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören hisse senetlerinin aylık getirileridir. Getiriler incelendiğinde büyük firmaların hisse senetlerinden oluşan portföylerin getirilerinin küçük firmaların hisse senetlerinden oluşan portföylerin getirilerinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, piyasa değeri/defter değeri oranı düşük olan firmaların hisse senetlerinden oluşan portföylerin piyasa değeri/defter değeri oranı yüksek olan firmaların hisse senetlerinden oluşan portföylerden genellikle daha çok fazla getiri elde ettikleri görülmüştür. Firmaların büyüklüklerine ve piyasa değeri/defter değeri oranlarına göre dokuz adet portföy oluşturulmuştur. Portföy getirilerindeki farklılıkları açıklayabilmek amacıyla risk faktörü olarak piyasanın fazla getirisi, portföydeki firma büyüklüğü ve firma piyasa değeri/defter değeri değişkenlerinin etkileri incelenmiştir. Portföydeki firmaların büyüklüğünün, orta ve küçük firmalardan oluşan portföylerin fazla getirilerinde etkili olduğu tespit edilirken büyük firmalardan oluşan portföylerin fazla getirilerinde etkisiz olduğu gözlenmiştir. Piyasa değeri/defter değeri oranı faktörü, yüksek piyasa değeri/defter değeri oranına sahip firmalardan oluşan portföylerde etkilidir. Bu model portföylerin fazla getirilerindeki farklılıkları açıklama gücüne sahip olsa da belirtilen dönemde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ndaki başarısı sınırlıdır.

Anahtar Kelimeler: Varlık fiyatlama, defter değeri-piyasa değeri oranı, Fama ve French üç faktör modeli, risk, fazla getiri.

JEL Sınıflandırması: G, G1, G12

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera