Faiz Koridoru Stratejisinin Hisse Senedi Fiyatları ve Döviz Kuru Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Faiz Koridoru Stratejisinin Hisse Senedi Fiyatları ve Döviz Kuru Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Yazar(lar): Metin Tetik, Reşat Ceylan
Cilt: 6
Sayı: 4
Yıl: 2015
Sayfa: 55-69
ISSN: 1309-2448
Öz
Bu çalışma Merkez Bankasının 2011 yılında uygulamaya koyduğu yeni politika seçeneklerinden biri olan faiz koridoru stratejisinin, önemli finansal yatırım araçlarından hisse senedi ve döviz kuru üzerinde nasıl etki yaptığı üzerine kurulmuştur. Çalışma faiz koridoru öncesi ve sonrası olarak iki döneme ayrılmış ve bu dönemlerde politika faizindeki değişmelerin hisse senedi fiyatları ve döviz kuru üzerine etkisi yapısal vektör oto regresyon (SVAR) modeli çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; faiz koridoru stratejisi nedeniyle politika faizindeki bir değişim, hisse senedi fiyatları ve döviz kuru üzerinde daha uzun süreli bir etkide bulunmaktadır ve böylece spekülatif amaçlı sermaye girişlerini caydırmaktadır. Bu bulgular, Başçı ve Kara (2011)’de bahsedildiği gibi faiz oynaklığının artması sonucu ile örtüşmektedir.
Anahtar Kelimeler: Para politikası, faiz koridoru, döviz kuru, hisse senedi, yapısal vektör otoregresif   (Structural VAR ) modeli
JEL Sınıflandırması: E58, G12

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera