Denetçi Olmak İsteyen Muhasebe Öğrencileri İçin Gerekli Mesleki Bilgi ve Beceriler

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Denetçi Olmak İsteyen Muhasebe Öğrencileri İçin Gerekli Mesleki Bilgi ve Beceriler
Yazar(lar): Ali Uyar, Ali Haydar Güngörmüş
Cilt: 2
Sayı: 3
Yıl: 2011
Sayfa: 33-49
ISSN: 1309-2448

Özet

Bu araştırma, denetçi olmayı düşünen üniversite mezunlarının denetçi olabilmesi için bağımsız denetçiler tarafından önemli olarak algılanan mesleki bilgi ve becerileri belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, bağımsız denetçiler üzerinde bir anket gerçekleştirdik. Araştırmanın iki boyutu vardır: beceriler boyutu (21 beceri) ve mesleki bilgi boyutu (24 bilgi/ders). Sonuçlar, “muhasebe programı bilgisi” hariç tüm becerilerin önemli veya çok önemli algılandığını göstermiştir. Mezunların sahip olması gereken en önemli özellikler arasında etik, takım çalışması ve dürüstlük olmuştur. Sonuçlar bazı derslerin de çok gerekli algılandığını ortaya koymuştur. Bunlar; Denetim, Microsoft Ofis Programları, Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları, Finansal Tablo Analizi, Finansal Muhasebe, Sermaye Piyasaları Düzenlemeleri, Maliyet Muhasebesi ve Yönetim Muhasebesi. Ayrıca, çapraz analizler de göstermiştir ki, cinsiyet, eğitim, denetim firması, deneyim, unvana göre oluşturulan alt gruplar arasında anlamlı düzeyde farklılıklar vardır.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe eğitimi, Denetim, Beceriler, Mesleki bilgi, Dış denetçiler

JEL Sınıflandırması: M41, M42

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera