Çalışanların Performans Değerlendirme Sisteminin Çıktı ve Engellerine Yönelik Algıları

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Çalışanların Performans Değerlendirme Sisteminin Çıktı ve Engellerine Yönelik Algıları
Yazar(lar): İbrahim Sani Mert
Cilt: 2
Sayı: 3
Yıl: 2011
Sayfa: 87-108
ISSN: 1309-2448

Özet

Performans değerlendirme, insan kaynakları yönetiminin en önemli fonksiyonlarından birisi olmasına rağmen, halen organizasyonlarda performans değerlendirme sisteminden beklenen faydanın tam olarak elde edildiği söylenemez. Buna neden olan faktörler arasında, çalışanların performans değerlendirme sisteminin etkinliğine yönelik algılarının yeterince araştırılmaması gösterilebilir. Çalışanların performans değerlendirme sisteminin etkinliğine yönelik algıları, performans değerlendirme sisteminden beklenen faydanın elde edilmesinde insan kaynakları çalışanlarına ve araştırmacılara yardımcı olacaktır. Bu nedenle, bu araştırmada çalışanların performans değerlendirme sistemin çıktıları ve engellerine yönelik algıları incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre, çalışanların performans değerlendirme sistemine ilişkin algıları, kendi performanslarının değerlendirilmesine yönelik düşünceleri üzerinde etkilidir. Ayrıca, kadınların erkeklere göre performans değerlendirme sistemini daha etkili gördükleri belirlenirken, yönetici statüsünde olan çalışanların yönetici statüsünde olmayan çalışanlara oranla performans değerlendirme sisteminin etkinliğini azaltan nedenlere yönelik daha hassas bir algılama içerisinde oldukları tespit edilmiştir. Araştırma ile elde edilen bulguların, performans değerlendirme konusunda çalışma yapan araştırmacılara ve insan kaynakları çalışanlarına, performans değerlendirme sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Performans, Performans değerlendirme Performans değerlendirme sistemi (PDS), PDS’nin etkinliği, Performans algısı.

JEL Sınıflandırması: M12, D23

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera