Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi

Makale Bilgileri

Dergi:
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi
Yazar(lar): Ayşe Yıldız, Doğan Yıldız
Cilt:5
Sayı:1
Yıl:2014
Sayfa: 87-106
ISSN:1309-2448
Özet

Bir kurumsal kaynak planlama (Enterprice Resource Planning-ERP) sistemi, ortak bir veritabanı üzerinde bir kurumun tüm fonksiyonları arasında materyalin, bilginin ve finansal kaynakların akışını otomatik hale getirmek için kullanılan bütünleşik kurumsal bir bilgi sistemini ifade eder. Uygun ERP seçimi firmalar için rekabet avantajı oluştururken, uygun olmayan ERP seçimi projenin başarısız olmasına ve firma performansı üzerinde olumsuz etki yapmasına neden olur. Bu nedenle uygun ERP seçiminde doğru karar vermek önemlidir. Ancak uygun ERP seçimi birçok kriter altında alternatiflerin değerlendirme skorlarına ve çoğunlukla yüksek, zayıf gibi dilsel terimlerle ifade edilen kriter ağırlıklarına bağlı olarak geliştirilen karmaşık bir süreçtir. Bulanık çok kriterli karar verme yöntemleri, farklı dilsel değerlendirmelerin ve ERP alternatiflerini değerlendiren ağırlıkların bütünleştirilmesinde çok faydalıdır. Bu çalışmanın amacı diğer çalışmalardan farklı olarak ERP yazılım seçimi için bulanık TOPSIS yönteminin nasıl uygulanacağını bütüncül bir yapı içinde göstermektir. Bu yapı beş alternatifli on kriterli değişkenlere dayalı olarak bir firma için geliştirilmiştir. Değerlendirme sonucunda beşinci alternatif birinci sırada seçilmiş ve yazılım maliyetleri ile yazılımın süreçlere uyumluluğu da en önemli kriterler olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bulanık mantık, TOPSIS, bulanık TOPSIS, yamuk bulanık sayılar, kurumsal kaynak planlaması

JEL Sınıflandırması: C44, C61, D81

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text