Bulanık TOPSIS ile Satış Elemanı Adaylarının Değerlemesi

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı:
Bulanık TOPSIS ile Satış Elemanı Adaylarının Değerlemesi
[Evaluation of Salesperson Candidate’s with Fuzzy TOPSIS]
Yazar(lar): Zehra Başkaya, Burcu Öztürk
Cilt:
2
Sayı:
2
Yıl:
2011
Sayfa:
77 – 100
ISSN:
1309-2448

Özet

Yoğun rekabet ve piyasa koşullarındaki belirsizlikler dolayısıyla tam ve kesin bilgi akışının sağlanması işletmeler için giderek zorlaşmaktadır. Bu gibi ortamlarda, bulanık veriler ile karar verme önem kazanmaktadır. Uygulamada karşılaşılan problemlerin yapısı genellikle karmaşıktır ve birden çok kriter ve alternatif içermektedir. Yapılan çalışmanın amacı, sözel belirsizliklerin bulunduğu bulanık ortamlarda, satış elemanı seçimi için Bulanık TOPSIS (Technique For Order Performance By Similarity To Ideal Solution) algoritmasının uygulanabilirliğinin araştırılmasıdır. Bulanık ortamlarda, eldeki kesin olmayan veriler ile işlem yapmanın, karar verme açısından önemi büyüktür. Bulanık TOPSIS algoritması, çok kriterli bulanık karar verme aracıdır. Niteliksel ve niceliksel kriterlerin eşzamanlı olarak karara katılımını ve grup olarak karar vermeyi desteklemektedir. Bu çalışmada, üst, orta ve alt konsept seviyelerinde 17 adet satış mağazası bulunan bir işletmenin satış elemanı seçim süreci incelenmiştir. Yapılan çalışmada, Bulanık TOPSIS algoritmasının daha hassas karar vermeyi desteklemesi açısından yamuk bulanık sayılar kullanılmıştır. Bu çalışma, Bulanık TOPSIS algoritmasının satış elemanı seçiminde, bulanık çok kriterli bir grup karar verme tekniği olarak, etkin bir şekilde uygulanabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler:Bulanık kümeler, Yamuk bulanık sayılar, Bulanık çok kriterli karar verme, Bulanık TOPSIS, Bulanık ortamda satış elemanı seçimi

JEL Sınıflandırması: C61, M31

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera