Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Bir Ekmek Fabrikasında Un Tedarikçisinin Seçimi

Makale Bilgileri

Dergi:
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Bir Ekmek Fabrikasında Un Tedarikçisinin Seçimi
Yazar(lar): Burcu Avci Ozturk, Zehra Baskaya
Cilt: 3
Sayı: 1
Yıl: 2012
Sayfa: 131-159
ISSN: 1309-2448 
Özet

İşletmeler arasında yaşanan yoğun rekabet ve piyasa koşullarında ortaya çıkan belirsizlikler nedeniyle tam ve kesin bilgi akışının sağlanması zorlaşmaktadır. Özellikle sözel değişkenler kullanılarak yapılan değerlendirmelerde konuşma dilindeki belirsizliklerden kaynaklanan bir bulanıklık ortaya çıkmaktadır. Bu gibi bulanık ortamlarda bulanık sayılar ile karar verme önem kazanmaktadır. Yapılan çalışmanın amacı, Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (BAHS)’nin uygulanmasını gerektiren çok kriterli karar problemlerinin çözümü için geliştirilen genişletilmiş analiz tekniğinin sakıncalarının ortaya konması ve sürecin tedarikçi seçim sürecine uygulanabilirliğinin değerlendirilmesidir. Bulanık ortamlarda, eldeki kesin olmayan veriler ile işlem yapmanın karar verme açısından önemi büyüktür. BAHS, niteliksel ve niceliksel kriter ve alt kriterlerin eş zamanlı olarak karara katılımını destekleyen çok kriterli bir bulanık karar verme aracıdır. Bu çalışmada, bir ekmek fabrikasının, un tedarikçisi seçim süreci BAHS ile değerlendirilmiş ve genişletilmiş analiz ile toplam integral tekniği arasında karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan karşılaştırma sonucunda toplam integral tekniğinin kullanımının daha uygun sonuçlar verdiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Bulanık Kümeler, Üçgen Bulanık Sayılar, Bulanık Çok Kriterli Karar Verme, BAHS, Bulanık Ortamda Tedarikçi Seçimi

JEL Sınıflandırması: C61, M11, M31

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text