Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin
Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği
Yazar(lar): Yusuf Ekrem Akbaş
Cilt: 4
Sayı: 3
Yıl: 2013
Sayfa: 21- 40
ISSN: 1309-2448
Özet

Bu çalışmada, Türkiye’de 1986:01-2012:07 döneminde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) getiri oranı ile faiz oranına ait serilerin doğrusal olup olmadığını ve durağanlık yapısı analiz edilmiştir. Bu serilerin analiz edilmesinde, Caner ve Hansen (2002) tarafından geliştirilen doğrusallık ve birim kök testleri kullanılmıştır. Bu testler sonucunda serilerin doğrusal dışı olduğu ve her iki serinin de 2 rejimli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca faiz oranına ait seride iki rejimin de birim köklü olduğu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası getiri oranına ait serinin ise 1.rejimin durağan, ikinci rejimin birim köklü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası getiri oranın bağımlı değişken, faiz oranının açıklayıcı değişken olduğu modelde, eşbütünleşme olup olmadığı Hansen-Seo (2002) testiyle analiz edilmiştir. Analiz sonucunda İstanbul Menkul Kıymetler Borsası getiri oranıyla faiz oranı arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Borsa Getiri Oranı, Faiz Oranı, Doğrusal Dışılık, Doğrusal Dışı Birim Kök Testi, Doğrusal Dışı Eşbütünleşme Testi, Türkiye

JEL Sınıflandırması: E44, E43, C22

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera