Black Litterman ve Markowitz Ortalama Varyans Modelinin Beta Faktörü, Artık Dalgalanma Dereceleri ve Toplam Riskleri Yönünden Karşılaştırılması

Makale Bilgileri
Dergi:İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı:Black Litterman ve Markowitz Ortalama Varyans Modelinin Beta Faktörü, Artık Dalgalanma Dereceleri ve Toplam Riskleri Yönünden Karşılaştırılması
Yazar(lar):Tuncer Caliskan
Cilt:3
Sayı:4
Yıl:2012
Sayfa:43-55
ISSN:1309-2448
Özet

Bu çalışmanın amacı, Markowitz Ortalama-Varyans Modeli ve Black-Litterman Modeliyle oluşturulan portföyleri beta faktörleri, artık dalgalanma dereceleri ve toplam riskleri bakımından ölçmektir. Çalışmada 2003 – 2009 yılları arasında İMKB 30’da sürekli işlem gören toplam 17 şirkete ait pay senetlerinin günlük düzeltilmiş fiyatları kullanılarak bir veri seti elde edilmiştir. Markowitz Ortalama Varyans Modeli ve Black Litterman Modeli kullanılarak toplam 26 portföy oluşturularak her iki modelde oluşturulan portföyler riskleri açısından karşılaştırılmaktadır. Çalışmanın sonucunda Black Litterman Modeli ile oluşturulan portföylerin beta faktörlerinin, artık dalgalanma derecelerinin ve toplam risklerinin daha düşük olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Black-Litterman Modeli, Markowitz Ortalama Varyans Modeli, Beta Faktörü, Artık Dalgalanma Derecesi, Toplam Risk.

JEL Sınıflandırması: G11, G12

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera