Benford Yasası ve Basamak Analizi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

 

Makale Bilgileri
Dergi:İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı:Benford Yasası ve Basamak Analizi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama
Yazar(lar):Gökhan Özer, Burak Babacan
Cilt:4
Sayı:1
Yıl:2013
Sayfa:29-41
ISSN:1309-2448
Özet

Bu çalışmada Benford Yasası’nın 1990-2010 dönemi içerisinde bankacılık sektöründe gerçekleştirilen hile ve manipülasyonu ortaya çıkarma becerisi irdelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda 1990-2010 yılları arasında bankaların raporladıkları nazım hesap bakiyeleri üzerinde ilk basamak analizi gerçekleştirilmiş ve bankaların nazım hesaplarının 1999 yılında Benford Dağılımı’na uygunluk göstermediği tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuçları Türk Bankacılık Sektörü deneyimleri ile uygunluk göstermektedir. Diğer taraftan “Kural Dışı Sayılar Kanunu’nu” destekler nitelikte kanıtlar elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar ekonomi politikası ile Benford Dağılımı’ndan Sapma derecesi arasında bağlantı olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Benford Yasası, Basamak analizi, Bankacılık sektörü, Hile denetimi

JEL Sınıflandırması: G21, M42

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera