Bankaların Entelektüel Sermayesi ile Finansal Performansı Arasındaki İlişki

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Bankaların Entelektüel Sermayesi ile Finansal Performansı Arasındaki İlişki
Yazar(lar): Sami Karacan, Emre Ergin
Cilt: 2
Sayı: 4
Yıl: 2011
Sayfa: 73-88
ISSN: 1309-2448
Özet

İnsanoğlunun entelektüel becerisinin bilim ve teknoloji alanlarına yapmış olduğu katkılar sonucunda bilgi ekonomisinin büyümesi, entelektüel sermayenin önemini artırmıştır. Entelektüel sermayenin işletme boyutunda geliştirilmesi, işletmelere rekabet üstünlüğü ve piyasa değerinde artış sağlamaktadır. Bu çalışma, maddi olmayan değer yöntemine göre hesaplanan entelektüel sermayenin, yatırımcılar tarafından işletmelerin piyasa değerine yansıtılıp yansıtılmadığını İMKB (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) banka sektöründe bulunan tüm işletmeler için araştırmaktadır. Bu çalışmada, literatürdeki mevcut modelde bulunan bazı kısıtlamalar, yeni bir yaklaşımla kısmen aşılarak yeni bir model geliştirilmiştir. Elde edilen sonuçlarda, özellikle bu çalışmada ortaya konan yeni modelin, işletmelere ait entelektüel sermaye değerlerinin piyasa değerleri ile yüksek düzeyde doğru orantılı ilişkili olduğu görülmüştür. Bankacılık sektöründe entelektüel sermayenin taşıdığı önemden dolayı, piyasa değerinin artırılmasında, işletmeler, mevcut muhasebede kayıt yöntemlerinde gösterilemeyen entelektüel sermayenin yönetilmesine özen göstermelidirler. Entelektüel sermayenin yönetilmesi için, öncelikle bu entelektüel sermaye tutarları düzenli olarak hesaplanıp raporlanmalı ve ilgililere sunulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Entelektüel Sermaye, Maddi Olmayan Değer Yöntemi, Piyasa Değeri, Bankalar, İMKB

JEL Sınıflandırması: J24, L25, M41, G21

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera