Asimetrik Bilgi Sorunu Çerçevesinde Bankacılık Krizlerinin Nedenleri Üzerine Bir İnceleme: Mikro Ekonomik Bir Yaklaşım

Makale Bilgileri
Dergi:İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı:Asimetrik Bilgi Sorunu Çerçevesinde Bankacılık Krizlerinin Nedenleri Üzerine Bir İnceleme: Mikro Ekonomik Bir Yaklaşım
Yazar(lar):Cem Okan Tuncel
Cilt:4
Sayı:1
Yıl:2013
Sayfa:77-102
ISSN:1309-2448
Özet

Bu çalışmanın amacı finansal sistemdeki asimetrik bilgi sorunun neden olduğu bankacılık krizlerini incelemektir. Asimetrik bilgi ve onunla ilgili problemleler finansal piyasaların işlevi üzerinde önemli etkile sahiptir. Aracılık sürecinde sistemik risk üstlenmeleri nedeniyle finans literatüründe banka firması özel bir aracı olarak ele alınmaktadır. Finansal liberalizasyon sonrası dönemde ülke içindeki faiz oranları artmakta ve gözetim ve denetim faaliyetlerinin yetersiz olması nedeniyle bankacılık sektöründe firma düzeyinde bazı ahlaki tehlike sorunları meydana gelmeye başlamaktadır. Hep iddia edildiği gibi eğer finansal liberalizasyon bankacılık sistemi üzerinde yeterli denetim sağlanmadan gerçekleştirilirse finansal aracılar aşırı risk üstlenirler ve süreç sonuçta bir krizle sonuçlanır. Bu çalışmada bankaların aşırı risk üstlenme davranışları asimetrik bilgi sorunu çerçevesinde geliştirilen Yeni Keynesci kredi tayınlaması modelinin sunduğu teorik çerçeve içinde analiz edilmekte ve banka iflaslarına neden olan ahlaki risk ve ters seçim sorunları da tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bankacılık Krizi, Asimetrik Bilgi, Sistemik Risk, Kredi Tayınlaması, Banka Firması

JEL Sınıflandırması: G21, D82, G01

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera