Analitik Hiyerarşi Süreci İle Fasoncu Seçimi

Makale Bilgileri

Dergi:
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Analitik Hiyerarşi Süreci İle Fasoncu Seçimi
Yazar(lar): Vesile Sinem Arıkan Kargı, Ahmet Öztürk
Cilt: 3
Sayı: 3
Yıl: 2012
Sayfa: 121 – 143
ISSN: 1309-2448
Özet

Türk Tekstil Şirketleri küreselleşmenin getirdiği fiyat yönünden şiddetli rekabet koşulları içinde çalışmaktadır. Şirketler kârlılıklarını ve yaşamlarını küresel pazarda sürdürebilmeleri için maliyet, kalite ve zamanında teslim gibi kriterleri göz önünde bulundurmalıdır. Bu kriterleri sağlamak için yüklenici firmalar en iyi fasoncuyu seçmek zorundadır. Dolayısıyla yüklenici firma için fasoncu seçimi bir problemdir. Çalışmamızın amacı bir yüklenici firma olan Yeşim Tekstil’in Nike müşterisi için en iyi fasoncunun hangisi olduğuna ilişkin problemini çözmektir. Problemi çözmek için ilk olarak Yeşim Şirketi ve Nike Şirketi için önemli olan ana kriterler ve bunlara ilişkin alt kriterler belirlenmiştir. Sonra Saaty’nin önem ölçeğini kullanarak ikili karşılaştırma matrislerinin oluşturulması için firma yetkilileri ile görüşülmüştür. Bir bakıma bu matris çalışmamızın modelidir. AHS olarak isimlendirilen model, Expert Choice paket programı ile çözülmüştür. Model değerlerinin sonuçlarına göre Yeşim Tekstil için en iyi fasoncular belirlenmiştir. Ayrıca model sonuçları şirketin karar vericileri için analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Analitik hiyerarşi süreci (AHS), Karar verme,  Çok kriterli analiz, Yüklenici, Fasoncu

JEL Sınıflandırması: C44, D81, L29

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text