“Destructive” and “Creative” Results of Dynamic Analytical Frameworks of Marx and Schumpeter

Article Information

Journal: Business and Economics Research Journal

Title of Article: “Destructive” and “Creative” Results of Dynamic Analytical Frameworks of Marx and Schumpeter
[Marx ve Schumpeter’in Dinamik Analitik Çerçevelerinin “Yıkıcı” ve “Yaratıcı” Sonuçları]

Author(s): Derya Guler Aydin

Volume: 1

Number: 2

Year: 1

Page: 17-26

ISSN: 1309-2448

Abstract (English)

This study aims to analyze the destructive and creative results of Marx’s and Schumpeter’s analysis starting out from the argument that their analytical frameworks are dynamic. Capitalism involves economic and non-economic variables and hence is dynamic and instable. Because of this reason, a dynamic framework is embraced in this study which takes into account the changes in concrete historical time. Also paper argued that Marx and Schumpeter contend that the working of capitalism undermines its own institutional structure. In this regard, the paper seeks to establish connections between Marx and Schumpeter by their dynamic visions. In order to show these connections, in the first section of the study the historical metarialism context of Marx is evaluated. The topic of the second section is the the creative actions which establish the dynamic framework of Schumpeter. In the third section, destructive and creative reasults of dynamic analysis of Marx and Schumpeter are examined.

Abstract (Turkish)

Bu çalışma analitik çerçevelerinin dinamik olması düşüncesinden yola çıkarak, Marx ve Schumpeter’in analizlerinin yıkıcı ve yaratıcı sonuçlarını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Kapitalizm, iktisadi ve iktisadi olmayan içsel değişkenleri dolayısıyla dinamik ve dengesizlikler içeren bir sistemdir ve bu nedenle çalışmada somut tarihsel zaman içindeki değişmeleri dikkate alan dinamik bir çerçeve benimsenmiştir. Bununla birlikte yazıda Marx ve Schumpeter’in kapitalist sistemin işleyişinin kendi kurumsal çerçevesini yok ettiği düşüncesi tartışılmaktadır. Bu çerçevede, çalışmada Marx ve Schumpeter arasında dinamik vizyonlarından yola çıkarak bağlantı kurulmaya çalışılmaktadır. Bu bağlantıyı ortaya koymak üzere çalışmanın birinci bölümünde Marx’ın tarihsel materyalizim kavramı değerlendirilecektir. İkinci bölümün konusu Schumpeter’in dinamik vizyonunu ortaya koyan yaratıcı eylemlerdir. Üçüncü bölümde ise, Marx ve Schumpeter’in dinamik analizlerinin sonuçları incelenmektedir.

Keywords: Historical materialism, Static and dynamic analysis, Creative actions, Instability

JEL Classification: B1, B3

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text