Türkiye’de İhracat Yapan Firmaların Finansman Stratejileri

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Makalenin Başlığı: Türkiye’de İhracat Yapan Firmaların Finansman Stratejileri
[Financial Strategies of the Exporting Firms in Turkey]

Yazar(lar): Suleyman Degirmen, Yildiz Gundogdu

Cilt: 1

Sayı: 4

Yıl: 2010

Sayfa: 1-18

ISSN: 1309-2448

Özet

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin kriz deneyimleri göstermiştir ki asimetrik bilginin neden olduğu ahlaki çöküntü, tersine seçim ve finans piyasa yapısında ciddi sorunlar doğurmaktadır. Bu anlamda, firmaların nasıl bir finansman stratejisi izlemesi gerektiği finans literatüründe önemli bir yer tutmaktador. Bu makale ile amaç, Türkiye ekonomisinin göstermiş olduğu büyüme performansında ihracatın katkısını mikro temeller üzerinden inceleyerek acaba ihracat yapan firmalar nasıl bir finansman tercihi yapmaktadırlar sorusuna Modigliani-Miller, Dengeleme (Trade Off) Teorisi ve Finansal Hiyerarşi (Pecking Order) Teorileri ile cevap aramaktır. Türkiye’de 1997–2008 yılları arasında birinci ve ikinci 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan firmaların ihracat/toplam satış, kısa vadeli banka kredileri büyüme oranı, uzun vadeli banka kredileri büyüme oranı, sermaye büyüme oranları gibi değişkeler arasındaki ilişki “panel koentegrasyon” analizi ile incelenmiştir. Analiz döneminde kesintisiz olarak birinci ve ikinci 500 kuruluş arasına giren firmalar tespit edilerek dengeli bir panel oluşturulmuş ve analiz, bu firmalardan elde edilen veriler dikkate alınarak yapılmıştır. Kullanılan serilerde birim kök olup olmadığı Im-Peasaran-Shin testi ile analiz edilerek panel koentegrasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Yıllık verilerin kulanıldığı çalışmanın sonucu, veriler arasında uzun dönemde anlamlı bir ilişkiyi (yani Pecking Order Teorisini) desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: İhracatın finansmanı, Finansal Hiyerarşi Teorisi, Dengeleme Teorisi, Panel koentegrasyon

JEL Sınıflandırması: G30, G32, C33

Abstract

The crises experiences of developing countries like Turkey have shown that moral hazard and adverse selection emerging via asymmetric information causes serious problems in financial markets. In this framework, firms’ capital structure decisions are one of the most important issues on finance literature. The aim of this article is to search an answer, by using the Modigliani-Miller, Trade off and Pecking Order theories, for the question of how exporting firms make their choices of financing along with analyzing the inevitable contribution of export to Turkish economic growth from micro aspect. In this study the relation between export/total sales, the growth rate of short run bank credit, the growth rate of long run bank credit, the growth rate of equity of firms that are ranked among the first and second 500 industrial firms in Turkey for the 1997-2008 periods is analyzed by “panel cointegration” method. A balanced panel is formed. In the series used, existence of unit root is tested by Im-Peasaran-Shin test. Finally, panel cointegration process is implemented. The result of empirical study indicate that there is a significant long run relationship between mentioned variables in Turkey for annual data from 1997 to 2008, and thus, support Pecking Order Theory.

Keywords: Finance of export, Pecking Order Theory, Trade-off Theory, Panel Cointegration

JEL Classification: G30, G32, C33

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text