Katılım Bankacılığı Reklamlarında İçerik Analizi

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Katılım Bankacılığı Reklamlarında İçerik Analizi
Yazar(lar): Fatma Gül Bilginer Özsaatcı
Cilt: 10
Sayı: 5
Yıl: 2019
Sayfa: 1127-1142
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.225
Öz
Günümüzün rekabet yoğun piyasalarında işletmelerin hedef kitleye hitap etmelerinde kullanılan reklamlar finansal ürünlerin tanıtımında ve pazarlamasında da etkili olarak kullanılmaktadır. İşleyiş ve hitap edilen tüketici kitlesi açısından farklılaşan katılım bankaları da TV reklamlarından faydalanmaktadır. Katılım bankalarının mevcut özellikleri dolayısıyla reklamlarında doğru mesajı vermeleri önemlidir. Reklamlarda tekrar eden söz ve kelimeler tüketicinin zihninde kalıcılık sağlayacağı için verilmek istenen mesaja en uygun kelimelerin seçilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı finansal sistem içerisinde farklı işleyişe sahip katılım bankaları reklamlarının tüketiciye vermek istedikleri mesajların analiz edilmesidir. Bu amaçla Türkiye’de kurulduğu günden itibaren katılım bankası olarak faaliyetlerini yürütüp aktif olarak TV reklamlarından faydalanan iki katılım bankasının reklamları MAXQDA paket programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda oluşan kodlama sayısı 283, kod sayısı 90 ve tema sayısı 62 olup temalar; örgüte ve çalışma prensibine ilişkin unsurlar, ekonomik ve finansal unsurlar, sosyal ilişki ve iç motivasyon unsurları, kültürel değer unsurları, dini unsurlar ve evrensel değer unsurları altında toplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Katılım Bankacılığı, Reklam, İçerik Analizi

JEL Sınıflandırması: G20, M37

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin