Türkiye’de Reel Konut Fiyatlarında Balonların Varlığı Üzerine Uygulamalı Bir Analiz

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Türkiye’de Reel Konut Fiyatlarında Balonların Varlığı Üzerine Uygulamalı Bir Analiz
Yazar(lar): Ömer İskenderoğlu, Saffet Akdağ
Cilt: 10
Sayı: 5
Yıl: 2019
Sayfa: 1085-1093
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.223
Öz
Spekülatif hareketler nedeniyle varlık fiyatlarındaki artış olarak ifade edilen fiyat balonlarının tespiti gelecek dönemlerde ortaya çıkabilecek potansiyel finansal dengesizlikler konusunda bilgi sağlayabilmektedir. Özellikle son uluslararası finansal kriz olan ve bütün dünyayı etkisi altına alan Mortgage krizinin, konut fiyatlarında meydana gelen fiyat balonlardan kaynaklandığı düşünüldüğünde, ulusal ölçekte konut fiyatlarında balon oluşup oluşmadığının tespiti ekonomik açıdan önem arz etmektedir. Bu çalışmada da Türkiye’de konut fiyatlarında balon oluşup oluşmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda Ocak 2010 ile Aralık 2018 tarihleri arasında ve Türkiye geneli ile Ankara, İstanbul ve İzmir şehirleri için aylık reel hedonik konut fiyat endeksi kullanılarak, konut fiyatlarında balon oluşup oluşmadığı Sup-Augmented Dickey Fuller ve Generalized Sup-Augmented Dickey Fuller testleriyle incelenmiştir. Her iki test sonucuna göre Türkiye geneli ile İstanbul ve İzmir şehirlerinde konut fiyatlarında balonların var olduğu tespit edilmiştir. Ankara şehrinde ise Sup-Augmented Dickey Fuller test sonucuna göre konut fiyatlarında balonunun oluştuğu ancak Generalized Sup-Augmented Dickey Fuller test sonucuna göre ise konut fiyatlarında balonunun oluşmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fiyat Balonu, Hedonik Konut Fiyat Endeksi, SADF, GSADF, Türkiye

JEL Sınıflandırması: C22,G12, G17, R31

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin