Berjournal Volume: 10 | Number: 1 | Year: 2019

Volume: 10 | Number: 1 | Year: 2019
Cover Page  pdf                 Inside Cover  pdf                     Table of Contents  pdf

1

Determinants of Innovation Activity of Small and Medium-Sized Enterprises in Small Post-Soviet Countries

Kamalbek Karymshakov, Burulcha Sulaimanova, Dastan Aseinov

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

2

Does Liquidity Matter on Bank Profitability? Evidence from a Nonlinear Framework for a Large Sample

Helmi Hamdi, Abdelaziz Hakimi

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

3

Türk Bankacılık Sektöründe Toplam Faktör Verimliliği İle Hissedar Getirisi İlişkisi
(The Relationship between Total Factor Productivity and Shareholder Returns in Turkish Banking Sector)

Serhat Duranay, Gamze Gocmen Yagcilar

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

4

Geçiş Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Dinamik Panel Veri Analizi
(The Impact of Foreign Direct Investments on Economic Growth in Transition Economies: Dynamic Panel Data Analysis)

Mustafa Ozcag, E. Yasemin Bozdaglioglu, Hatice Kucukkaya

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

5

BİST Endekslerinin Şoklara Kısa-Dönemli Tepkisi: Bir Makro Analiz
(Short-Term Reaction of BİST Indexes to Shocks: A Macro Analysis)

Ali Ulvi Ozgul, Ibrahim Korkmaz Kahraman

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

6

World Bank and Keynesian Economics

Betul Sari Aksakal

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

7

A Multi-Criteria Evaluation for Sustainable Supplier Selection Based on Fuzzy Sets

Ahmet Calik

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

8

Exploring the Relationships between Environmental Uncertainty, Business Strategy and Management Control System on Firm Performance

Melek Eker, Semih Eker

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

9

Relationships among Leader Effectiveness, Learning Orientation, Effective Communication, Team Creativity and Service Innovation in the Service Sector

Zafer Adiguzel

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

10

Kalite Odaklı Liderliğin Kalite Performansı Üzerindeki Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle Analizi
(Analysis of Quality Focus Leadership on Quality Performance by Structural Equation Modelling)

Bulent Yildiz

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

11

Lider Üye Etkileşiminin İşe Adanmışlık Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Güçlendirmenin Aracı Rolü
(The Mediating Role of Psychological Empowerment in the Effect of Leader-Member Exchange on Work Engagement)

Didem Ozturk Ciftci

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

12

Örgütsel İtibarın Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisinde Benlik Saygısı ve Sosyal Rol Kimliğinin Düzenleyici Rolü
(The Moderation Effect of Self-Esteem and Social Role Identities on the Impact of Organizational Prestige on Organizational Identification)

Esra Cinar, H. Nejat Basim

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

13

Çalışma Arkadaşlarına Güvenin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisinde İşyerinde Yalnızlığın Aracılık Rolü
(The Mediating Role of Loneliness at Workplace on the Trust in Colleagues on Organizational Identification)

Seval Aksoy

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

14

X ve Y Kuşaklarının Politik Davranış Algılarının Karşılaştırılması
(Comparison of Political Behaviour Perceptions of X and Y Generations)

Ayse Elvan Pehlivan, Latife Kilicsal, Duygu Kizildag

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

15

The Role of Brand Equity and Perceived Value for Stimulating Purchase Intention in B2C e-Commerce Web Sites

Mustafa Emre Civelek, Adnan Veysel Ertemel

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

16

Political Marketing, Word of Mouth Communication and Voter Behaviours Interaction

Resul Ozturk, Suzan Coban

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

17

Ürün Tercihlerini Etkileyen Ambalaj Tasarım Faktörlerinin Kısmi Yarar Konjoint Analizi İle Belirlenmesi: Organik Sabun Ürünü Üzerine Bir Çalışma
(Determination of Packaging Design Factors Affecting Product Preferences by Part-Worth Conjoint Analysis: A Study on Organic Soap Products)

Meltem Kiygi Calli, Semih Kilic

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

18

Reklam İçeriğinin Satın Alma Niyetine Etkisi: Davranışa Yönelik Tutumun Aracı ve Çevresel Endişenin Düzenleyici Rolü
(The Impact of Advertising Content on Purchase Intention: A Moderated Mediation Model of Attitude toward the Product and Environmental Concern)

Bilge Nur Ozturk, Serkan Akinci

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text