Berjournal Cilt/Volume: 1 | Sayı/Number: 2 | Yıl/Year: 2010

Cilt/Volume: 1 | Sayı/Number: 2 | Yıl/Year: 2010 ISSN: 1309-2448

Kapak [Cover Page] pdf İçindekiler [Table of Contents] pdf

1

Tüketici Temelli Marka Değerinin Yapısal Eşitlik Modelleme ile Ölçümü ve Dayanıklı Tüketim Malları Sektöründe Bir Araştırma
[Measurement of Consumer Based Brand Equity Using Structural Equation Modeling and A Research in Durable Consumer Goods Sector]

Çağatan Taşkın, Ömer Akat

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text
2

“Destructive” and “Creative” Results of Dynamic Analytical Frameworks of Marx and Schumpeter
[Marx ve Schumpeter’in Dinamik Analitik Çerçevelerinin “Yıkıcı” ve “Yaratıcı” Sonuçları]

Derya Güler Aydın

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text
3

Girişimcilik Eğitimi ve Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması
[A Field Research on Entrepreneurship Education and Determination of the Entrepreneurship Profiles of University Students]

Sait Patır, Mehmet Karahan

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text
4

Gıda Perakendeciliğinin Gelişimi ve Gıda Perakendeciliğinde Rekabeti Etkileyen Unsurlar
[Development of Food Retailing and Factors Affecting the Competition in Food Retailing]

Serkan Kılıç, Gökhan Şenol

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text
5

Kaynak Avantajı Kuramı Üzerine Kavramsal Bir Bakış
[A General Conceptual View on Resource Advantage Theory]

Bilal Yalçın

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text
6

Altı Sigma ve Finans Sektöründe Altı Sigma Uygulamaları
[Six Sigma and Implementations of Six Sigma in Finance Sector]

Gökhan Şenol, Adem Anbar

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text