Berjournal Volume: 8 | Number: 3 | Year: 2017

Volume: 8 | Number: 3 | Year: 2017
Cover Page pdf          Inside Cover pdf          Table of Contents pdf

1

Political Instability, Corruption, and Economic Growth: Evidence from a Panel of OECD Countries

Emin Ahmet Kaplan, Alpaslan Akcoraoglu

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

2

Exchange Rates and Monetary Fundamentals: Evidence from Turkey

Oguz Tumturk

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

3

Türkiye İle BRICS Ülkeleri Arasındaki Dış Ticaret İlişkileri: Girdi-Çıktı Yöntemi İle Bir Analiz
(Foreign Trade Relations between Turkey and BRICS Countries: An Analysis with Input-Output Method)

S. Mustafa Ersungur, Fusun Celebi Boz, Omer Cinar

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

4

Effect of the Political Risk on Capital Asset Valuation in Financial Markets: The Case of Turkey

Cengiz Toraman, Merve Tuncay

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

5

İşletme Sermayesi İhtiyacının Kârlılık Üzerindeki Etkisi: Sektörel Bir Uygulama
(Impact of Working Capital Requirement on Profitability: A Sectoral Analysis)

Yuksel Iltas, Selma Erdogan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

6

Küresel Finansal Krizin Muhasebe ve Değer Esaslı İşletme Performanslarına Etkisi
(The Effect of Global Financial Crisis on Accounting and Value-Based Business Performances)

Ali Ihsan Akgun, Famil Samiloglu

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

7

Türkiye ve Rusya Arasındaki “Uçak Krizinin” Borsa İstanbul Gıda, İçecek ve Turizm Endeksleri Üzerine Etkisi
(Impact of “Aircraft Crisis” Between Turkey and Russia on Borsa Istanbul Food, Beverage and Tourism Indexes)

Emrah Sahin, Fatih Konak, S. Serdar Karaca

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

8

KOBİ’lere Kredi Verme Tutumu: Türk Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama
(Bank Lending Attitude to SMEs: An Application in Turkish Banking Sector)

Rabia Yetgin, Ibrahim Halil Eksi

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

9

Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kavramsallaştırılması: Meta Sentez Analizi
(A Conceptualization of Corporate Social Responsibility in Turkish Literature: A Meta-Synthesis)

Sirin Atakan Duman, Emel Ozdora Aksak

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

10

Algılanan Sosyal Desteğin Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
(The Effect of Perceived Social Support on Social Entrepreneurship: A Research on University Studensts)

Mustafa Fedai Cavus, Nazmiye Ulku Pekkan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

11

Perceptual Image of Conflict-Ridden Destinations: An EEG and Eye Tracker Analysis

Cagatan Taskin, Erdogan Koc, Hakan Boz

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

12

Sigara Paketlerinde Bulunan Birleşik Sağlık Uyarılarının Etkinliğinin Sosyal Pazarlama Açısından Değerlendirilmesi
(Evaluation of the Effectiveness of Pictorial-Textual Health Warning Labels on Cigarette Packs in Terms of Social Marketing)

Murat Aktan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

13

Türkiye’de Yayınlanmış Olan Kamu Spotlarının İçerik Analizi Yöntemi İle İncelenmesi
(Examination of Public Service Announcements in Turkey Through Content Analysis Method)

Meltem Yetkin Ozbuk, Yagmur Oz

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

14

KOBİ’lerin Sosyal Medyanın Tutundurma Etkisine Bakışlarının Uygunluk Analizi İle Araştırılması
(An Investigation of SMEs’ Perspective on Social Media Promotion Effect through the Correspondence Analysis)

Elif Bulut, Evrim Erdogan, Melek Sardag Karabulut

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

15

The Effects of the Degree of Internationalization on Export Performance: A Research on Exporters in Turkey

Erkan Ozdemir, M. Hakan Altintas, Serkan Kilic

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

16

A Comparison of TOPSIS and ELECTRE Methods: An Application on the Factoring Industry

Deger Alper, Canan Basdar

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text