Berjournal Volume: 8 | Number: 2 | Year: 2017

Volume: 8 | Number: 2 | Year: 2017
Cover Page pdf         Inside Cover pdf         Table of Contents pdf

1

The Econometric Analysis of Student Expenditures: A Case Study of Amasya University

Rustu Yayar, Nagehan Karanfil, Hilal Seker

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

2

Türkiye’de Dış Borç Stokunun Belirleyicileri
(Determinants of the External Debt Stock in Turkey)

Umut Akdugan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

3

Yatırımcı İlgisi İle Pay Piyasası Arasındaki İlişki: BİST-100 Endeksi Üzerine Bir Uygulama
(The Relationship between Investor Attention and Stock Markets: An Application on ISE-100 Index)

Turhan Korkmaz, Emrah Ismail Cevik, Nuket Kirci Cevik

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

4

Yönetim Kurulu Toplantı Sayısını Etkileyen Faktörler: Borsa İstanbul’a İlişkin Bulgular
(Factors Affecting Number of Board Meetings: Evidence from Borsa İstanbul)

Murat Ocak, Evrim Altuk Ozden

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

5

Sermaye Yapısı Teorilerinin TCMB Sektör Bilançolarıyla Test Edilmesi: İmalat Sanayi Sektörü Üzerine Bir Panel Veri Analizi (2001-2015)
(Testing Capital Structure Theories with CBRT Sectoral Balance Sheets: A Panel Data Analysis on Manufacturing Industry Sector (2001-2015))

N. Savas Demirci

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

6

Finansal Başarısızlık ve Sermaye Yapısı Kararları: BIST 100 Endeksindeki Firmalar Üzerine Bir Uygulama
(Financial Distress and Capital Structure Decision: An Aplication on BIST 100 Firms)

Tuncay Turan Turaboglu, Asli Yikilmaz Erkol, Emre Esat Topaloglu

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

7

Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Kriz Dönemlerinde Uygulanan Tasarruf Stratejilerinin Bulanık DEMATEL Yöntemiyle İncelenmesi
(Analyzing Retrenchment Strategies of Five Star Hotels during the Crisis Periods Using Fuzzy DEMATEL Method)

Nisa Eksili, Zeynep Unal, Emre Ipekci Cetin

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

8

The Consequences of Consumer Engagement in Social Networking Sites

Abubakar Lujja, F. Zeynep Ozata

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

9

İş Stresi ve Çalışma Yaşamı Kalitesi Algısının Yansımaları: Satış Temsilcileri Üzerine Bir Araştırma
(Reflection of Job Stress and Work Life Quality Perception: A Research on Sales Representatives)

Ismail Dulgeroglu, Oguz Basol

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

10

Yeşil ve Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçiş Sürecinde İşletmelerin Algı ve Tutumları: Bursa Örneği
(Business’ Perceptions and Attitudes in Transition Process to Green and Low-Carbon Economy: Bursa Case Study)

Yasemin Kaya, Sevda Gursakal

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

11

Çalışanların Örgütsel Adalet Algısı ve Tükenmişlik Düzeylerinin Çalışan Sessizliği Üzerindeki Etkisi
(The Impact of The Employees’ Organizational Justice and Burnout Levels on Perceptions of Organizational Silence)

Kemal Erogluer, Recep Caner Erselcan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

12

Halka Açık ve Halka Açık Olmayan İşletmelerde Finansal Sürekliliğin Denetimi ve Bursa İlinde Bir Araştırma
(Auditing of Financial Sustainability for Publicly and Non-Publicly Listed Companies and A Research in Bursa)

Umit Gucenme Gencoglu, Alp Aytac

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text