Orta Düzey Yönetim/Yönetici Üzerine Bir Literatür Araştırması

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Orta Düzey Yönetim/Yönetici Üzerine Bir Literatür Araştırması
Yazar(lar): Şükran Gökce
Cilt: 10
Sayı: 5
Yıl: 2019
Sayfa: 1155-1166
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.227
Öz
Bu çalışmanın amacı, orta düzey yönetim/yönetici kimliğini ve bu yönetim düzeyinin örgütteki rollerini ortaya koyarak literatüre katkı sağlamaktır. Ayrıca stratejinin belirlenmesi ve uygulanması sürecine orta düzey yönetimin katılımı ve bunun performans üzerindeki olumlu sonuçlarına dair daha derin bir anlayış geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, “orta düzey yönetim/yönetici” ve “orta düzey yöneticilerin rolleri” ile stratejik yönetim bağlamında bu konuyu ele alan, Google ve akademik veri tabanındaki dergiler üzerinden 1975-2017 yılları arasında yayınlanmış olup, ulaşılabilen ulusal ve uluslararası çalışmaların genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Öncelikle bu konuda yapılan ulusal çalışmaların uluslararası çalışmalara göre azlığı dikkat çekmektedir. Araştırma sonuçlarına göre tüm yazarlar, orta düzey yönetimin üst düzey ile alt düzey yönetim arasında bulunan geniş bir yönetim grubu olduğu konusunda hemfikirdir. Ayrıca, orta düzey yönetim/yöneticiler diğer düzeylerden işlev, organizasyon yapısı ve araştırmacıların eğilimi olmak üzere üç noktada farklılaşmaya gider. Orta düzey yönetim/yöneticilerin rolleri arasında önemli düzeyde örtüşme vardır ve rollerin kapsamı örgütsel bağlam, zaman ve yöneticilerin tutumuna bağlı olarak şekillenmektedir. Araştırmacılar söz konusu yöneticilerin özellikle iletişim ve işbirliği rolüne vurgu yaparken, karar verme rolünü göz ardı etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Orta Düzey Yönetim, Orta Düzey Yönetici, Rol, Stratejik Yönetim

JEL Sınıflandırması: M10, L25, M12, M15, D04

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin