Berjournal Volume: 13 | Number: 1 | Year: 2022

Volume: 13 | Number: 1 | Year: 2022
Cover Page  pdf              Inside Cover pdf          Table of Contents pdf

1

Location Choice under Spillovers

Özgün Ekici, Bugra Caskurlu

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

2

Döviz Kuru Oynaklığının İhracata Etkisi: Türkiye Ekonomisi İçin Ekonometrik Bir Analiz
(The Effect of Exchange Rate Volatility on Exports: An Econometric Analysis for the Turkish Economy)

Cuneyt Dumrul, Kerem Hulusi Gokalp

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

3

1997 Asya Krizinin Merkezindeki Üç Ülkede Çeyrekler îtibarıyle Finansal Kabarcıklar ve Kabarcık Patlamaları: Güney Kore, Filipinler, Tayland (1990-2019)
(Financial Bubbles and Bursts by Quarterly Periods in the Three Countries at the Core of 1997 Asian Crisis: South Korea, Philippines, and Thailand (1990-2019))

Cengiz Samur

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

4

İçsel Motivasyon Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
(Validity and Reliability of the Turkish Version of the Intrinsic Motivation Scale)

Mine Aydemir Dev, Nese Aral, Mehlika Sarac, Nuran Bayram Arli

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

5

Evaluating the Linkage Between Employee Training Programmes and Prosocial Organizational Behavior

Hassan R. H. Elkhdr, Aysun Kanbur

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

6

Algılanan Yönetici Desteği ve Algılanan Çalışma Arkadaşları Desteğinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi
(The Effects of Perceived Supervisor Support and Perceived Coworker Support on Organizational Citizenship Behavior)

Yildiz Tenteriz, Guler Tozkoparan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

7

Örgütlerde Kişisel İtibarın Önemi ve Örgütlere Sağladığı Faydalar: Bir Literatür Taraması
(The Importance of Personal Reputation in Organizations and Its Benefits to Organizations: A Literature Review)

Benan Gok

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

8

The Effect of Halal Product Knowledge, Halal Awareness, Perceived Psychological Risk and Halal Product Attitude on Purchasing Intention

Abdulkadir Ozturk

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

9

Gizli Alkol Tüketimi Üzerine Nitel Bir Araştırma: İzmir İli Örneği
(A Qualitative Study on Secret Consumption of Alcoholic Beverages: The Case of Izmir)

Dogan Basaran, Ayla Ozhan Dedeoglu

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

10

Tüketicilerin Kombi Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde Bir Araştırma
(Factors Affecting Combi Boiler Preferences of Consumers: A Study in Context of Technology Acceptance Model)

Volkan Ozbek, Izay Tahtaci

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text