Logo


BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL

Language
LogoEnglish
LogoTürkçe
 
Volume: 5 | Number: 4 | Year: 2014 ISSN: 1309-2448
Kapak [Cover Page] pdfİç Kapak [Inside Cover] pdf İçindekiler [Table of Contents] pdf

1

Strengths and Weaknesses of Financing Hospitals in Germany

Kemal Yaman

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

2

Dondurulmuş Gıda Lojistiğinde Maliyet Bilgisinin Kullanımı
(The Use of Cost Information in Frozen Food Logistics)

Mustafa Gürol Durak, İdil Ünverdi

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

3

Türkiye’de Kamu Denetim Birimlerinde Saydamlık Uygulamalarının Genel Bütçeli Kuruluşlar Açısından Değerlendirilmesi
(An Evaluation of the Transparency in the Inspection Practices of the Turkish Government Auditing Units over General Budget Institutions)

Musa Gök, Sevda Akar

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

4

Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği
(Credit Spreads during the Global Financial Crisis: Evidence from the Japanese Bond Market)

Aydın Yüksel, Aslı Yüksel

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

5

Merkez Bankası Faiz Duyurularının Finansal Piyasalara Etkisi
(The Impact of Central Bank Interest Rate Releases on Financial Markets)

Neilan Soylu, Turhan Korkmaz, Emrah İsmail Çevik

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

6

Türkiye Ekonomisinde İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi
(Causality Relationship between Export and Economic Growth in Turkish Economy)

Suna Korkmaz

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

7

Türkiye’de Kredi Hacmi ve Cari Açık İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
(An Investigation on the Relationship Between Credit Volume and Current Account Deficit in Turkey)

Aydanur Gacener Atış, Fatih Saygılı

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

8

The Role of Corporate Communication and Perception of Justice during Organizational Change Process

Neşe Saruhan

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text