Berjournal Volume: 5 | Number: 4 | Year: 2014

Volume: 5 | Number: 4 | Year: 2014
Cover Page pdf    Inside Cover pdf     Table of Contents pdf

1

Strengths and Weaknesses of Financing Hospitals in Germany

Kemal Yaman

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

2

Dondurulmuş Gıda Lojistiğinde Maliyet Bilgisinin Kullanımı
(The Use of Cost Information in Frozen Food Logistics)

Mustafa Gürol Durak, İdil Ünverdi

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

3

Türkiye’de Kamu Denetim Birimlerinde Saydamlık Uygulamalarının Genel Bütçeli Kuruluşlar Açısından Değerlendirilmesi
(An Evaluation of the Transparency in the Inspection Practices of the Turkish Government Auditing Units over General Budget Institutions)

Musa Gök, Sevda Akar

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

4

Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği
(Credit Spreads during the Global Financial Crisis: Evidence from the Japanese Bond Market)

Aydın Yüksel, Aslı Yüksel

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

5

Merkez Bankası Faiz Duyurularının Finansal Piyasalara Etkisi
(The Impact of Central Bank Interest Rate Releases on Financial Markets)

Neilan Soylu, Turhan Korkmaz, Emrah İsmail Çevik

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

6

Türkiye Ekonomisinde İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi
(Causality Relationship between Export and Economic Growth in Turkish Economy)

Suna Korkmaz

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

7

Türkiye’de Kredi Hacmi ve Cari Açık İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
(An Investigation on the Relationship Between Credit Volume and Current Account Deficit in Turkey)

Aydanur Gacener Atış, Fatih Saygılı

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

8

The Role of Corporate Communication and Perception of Justice during Organizational Change Process

Neşe Saruhan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text