Logo


BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL

Language
LogoEnglish
LogoTürkçe
 
Volume: 4 | Number: 2 | Year: 2013 ISSN: 1309-2448
  Kapak [Cover Page] pdf İçindekiler [Table of Contents] pdf

1

The Factors Affecting Information Technology Usage Behavior of Tax Office Employees in the Black Sea Region of Turkey

Emine Yilmaz, Sonnur Aktas, Gokhan Ozer, Murat Ozcan

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

2

Fama and French Three-Factor Model: Evidence from Istanbul Stock Exchange

Veysel Eraslan

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

3

Türkiye’deki En Büyük 1000 Sanayi İşletmesinin Karlılık Analizi

(The Profitability Analysis of the Largest 1000 Industrial Firms in Turkey)

H. Aydin Okuyan

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

4

Müşteri Değerinin, Müşteri Tatmini, Marka Sadakati ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Performansı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma
(A Study to Investigate the Effect of Customer Value on Customer Satisfaction, Brand Loyalty and Customer Relationship Management Performance)

Berrin Onaran, Zeki Atil Bulut, Alparslan Ozmen

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

5

Neden – Sonuç Zinciri Teorisi ve Basamaklama Yöntemi: Tüketici Davranışı Araştırmalarında Kullanımı

(Means – End Chain Theory and Laddering Technique: Applications in Consumer Behavior Research)

Ayca Kangal

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

6

Türkiye’de İşsizliğin Asimetrik Davranışının Rejim Değişim Modeliyle İncelenmesi
(Asymmetric Behavior of Unemployment Analysis with Regime Switching Models in Turkey)

Tayfur Bayat, Selim Kayhan, Ali Kocyigit

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

7

Kesirli Bütünleşme Parametresi Tahmini ve Türkiye’deki Başlıca Finansal Zaman Serilerine Bir Uygulama
(Estimation Fractional Integration Parameter and an Application to Major Turkish Financial Time Series)

Mehmet Pekkaya

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

8

Yeni Kurumsal İktisat Geleneğinde İşlem Maliyeti Teorisinin Rolü ve Son Gelişmeler
(The Role of Transaction Cost Theory in the Tradition of New Institutional Economics and Recent Developments)

Tugba Gurcaylilar-Yenidogan

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text