Berjournal Volume: 4 | Number: 2 | Year: 2013

Volume: 4 | Number: 2 | Year: 2013
Cover Page pdf        Table of Contents pdf

1

The Factors Affecting Information Technology Usage Behavior of Tax Office Employees in the Black Sea Region of Turkey

Emine Yilmaz, Sonnur Aktas, Gokhan Ozer, Murat Ozcan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

2

Fama and French Three-Factor Model: Evidence from Istanbul Stock Exchange

Veysel Eraslan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

3

Türkiye’deki En Büyük 1000 Sanayi İşletmesinin Karlılık Analizi
(The Profitability Analysis of the Largest 1000 Industrial Firms in Turkey)

H. Aydin Okuyan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

4

Müşteri Değerinin, Müşteri Tatmini, Marka Sadakati ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Performansı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma
(A Study to Investigate the Effect of Customer Value on Customer Satisfaction, Brand Loyalty and Customer Relationship Management Performance)

Berrin Onaran, Zeki Atil Bulut, Alparslan Ozmen

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

5

Neden – Sonuç Zinciri Teorisi ve Basamaklama Yöntemi: Tüketici Davranışı Araştırmalarında Kullanımı
(Means – End Chain Theory and Laddering Technique: Applications in Consumer Behavior Research)

Ayca Kangal

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

6

Türkiye’de İşsizliğin Asimetrik Davranışının Rejim Değişim Modeliyle İncelenmesi
(Asymmetric Behavior of Unemployment Analysis with Regime Switching Models in Turkey)

Tayfur Bayat, Selim Kayhan, Ali Kocyigit

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

7

Kesirli Bütünleşme Parametresi Tahmini ve Türkiye’deki Başlıca Finansal Zaman Serilerine Bir Uygulama
(Estimation Fractional Integration Parameter and an Application to Major Turkish Financial Time Series)

Mehmet Pekkaya

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

8

Yeni Kurumsal İktisat Geleneğinde İşlem Maliyeti Teorisinin Rolü ve Son Gelişmeler
(The Role of Transaction Cost Theory in the Tradition of New Institutional Economics and Recent Developments)

Tugba Gurcaylilar-Yenidogan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text