Berjournal Cilt/Volume: 2 | Sayı/Number: 2 | Yıl/Year: 2011

Volume: 2 | Number: 2 | Year: 2011 ISSN: 1309-2448
Kapak [Cover Page] pdf İçindekiler [Table of Contents] pdf
1

The Relevance of Theoretical Concepts in Practice: A Study of Management Accounting Concepts in 130 Large Swedish Companies

Krister Bredmar

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text
2

Sanal Topluluklar Bağlamında Tüketicilerin Tüketim, Yaşam Tarzı ve Kimlik Yönünden Değerlendirilmesi

[Consumers’ Life Style, Social Identity and Consumption Practices in the Context of Communities of Practice]

Ayla Ozhan Dedeoglu, Elif Ustundagli
Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text
3

Young Consumers’ Perspectives of Website Visualization: A Gender Perspective

Erkan Ozdemir, Serkan Kilic
Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text
4

Kamu Alacağı: Hukuki Bir Değerlendirme

[Public Claims: A Legal Evaluation]

Tamer Budak, Serkan Benk
Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text
5

Bulanık TOPSIS İle Satış Elemanı Adaylarının Değerlemesi

[Evaluation of Salesperson Candidate’s with Fuzzy TOPSIS]

Zehra Baskaya, Burcu Ozturk
Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text
6

Çevreci Bir Yaklaşım: Yeşil Tasarım

[An Environmentalist Approach: Green Design]

Gulay Coskun Kasap, Deniz Peker
Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text
7

Otel İşletmelerinde Operasyonel Risk Yönetimi: Ankara’daki Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

[Operational Risk Management in Hotel Establishments: A Study on Four and Five Star Hotels in Ankara ]

Elbeyi Pelit
Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text
8

Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Commercial Bank Profitability: Empirical Evidence from Turkey

Deger Alper, Adem Anbar
Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text
9

Girişimciler, Melek Yatırımcılar ve Risk Sermayesi Firmaları Arasında Kurulacak Bir Ağ, Bu Ağın Yapısı ve Önemi

[Establishing a Network among Entrepreneurs, Angle Investors and Venture Capital Firms, Structure and Importance of This Network]

Suleyman Gokhan Gunay, Ahmet Basalp
Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text
10

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı İlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz

[Stock Prices and Price/Earning Ratio Relationship: A Sectoral Analysis with Panel Data]

Mehmet Nargelecekenler
Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text