Avrupa Birliği’nde Mali Kuralların Yeniden Düşünülmesi: Altılı Mevzuat Paketi ve Türkiye Değerlendirmesi

Makale Bilgileri

Dergi:
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Avrupa Birliği’nde Mali Kuralların Yeniden Düşünülmesi: Altılı Mevzuat Paketi ve Türkiye Değerlendirmesi
Yazar(lar): Musa Gök, Özgür Biyan, Sevda Akar
Cilt: 3
Sayı: 3
Yıl: 2012
Sayfa: 159 – 174
ISSN: 1309-2448 
Özet

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri mali kural uygulamasının en iyi örneği olan Maastricht ölçütlerine önem vermesine rağmen 2008 yılında başlayan küresel ekonomik kriz AB üye ülke ekonomilerinin ciddi krizler yaşamasına neden olmuştur. Küresel krizle mücadele edebilmek amacıyla ülkeler maliye politikasını gevşetmişler, önemli oranda bütçe açıkları vermişler ve mali kural uygulamalarını rafa kaldırmışlardır. AB’nde özellikle Yunanistan’ın yaşadığı ekonomik krizle mali disiplini sağlamaya yönelik mali kural uygulaması yeniden gündeme gelmiştir. Bu duruma ilaveten Portekiz, İspanya ve İtalya ekonomilerinin de aşırı bütçe açıkları vermesi, Maastricht ölçütlerine uyum sorununu yeniden gündeme taşımıştır.  AB Komisyonu 29 Eylül 2010 tarihinde AB ekonomi politikalarının eş güdümünün daha etkin sağlanabilmesi ve gözetiminin geliştirilmesi amacıyla Altılı Paket (Six-Pack) olarak anılan mevzuat düzenlemelerini önermiştir. Altılı Paket olarak anılan mevzuat paketi üzerinde nihai anlaşmaya varılmış ve Paket Konsey tarafından 4 Ekim 2011 tarihinde onaylanmıştır. Böylece, AB’de ekonomi politikası eş güdümüne ilişkin Avrupa Dönemi (European Semester)  uygulamasının önümüzdeki dönemde daha sağlam bir yasal çerçeveye dayandırılması amaçlanmıştır. Bu çalışma 13 Aralık 2011’de yürürlüğe giren Altılı Paket uygulamasının AB genelinde işlevselliği ve etkinliğini tartışarak Türkiye’nin mevcut mali göstergelerinin paket açısından uyumluluğunun değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Mali kurallar, Altılı Paket, Türkiye

JEL Sınıflandırması: H12, H61, E62, O23

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin