Referees in 2017

2017 Yılı Hakemlerimiz

Dergimize gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde emekleri ve katkıları bulunan hakemlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Abdullah Okumuş (İstanbul Üniversitesi)
Abdurrahman Nazif Çatık (Ege Üniversitesi)
Abidin Öncel (Sakarya Üniversitesi)
Adnan Akın (Kırıkkale Üniversitesi)
Adnan Dönmez (Akdeniz Üniversitesi)
Adnan Veysel Ertemel (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
Ahmet Ağca (Dumlupınar Üniversitesi)
Ahmet Gülmez (Sakarya Üniversitesi)
Ahmet Özen (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Ahmet Utkuseven (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)
Akın Marşap (Aydın Üniversitesi)
Ali Bayrakdaroğlu (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Ali Ender Altunoğlu (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Ali Eren Alper (Ömer Halisdemir Üniversitesi)
Ali İhsan Akgün (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Ali Özdemir (Anadolu Üniversitesi)
Ali Rıza Sandalcılar (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)
Aliye Ayça Supçiller (Pamukkale Üniversitesi)
Alper Veli Çam (Gümüşhane Üniversitesi)
Armağan Türk (Kırklareli Üniversitesi)
Arzu Şahin (Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi)
Arzu Tay Bayramoğlu (Bülent Ecevit Üniversitesi)
Arzum E. Çelik (Osmangazi Üniversitesi)
Aslı Yenipazarlı (Adnan Menderes Üniversitesi)
Aslıhan Nasır (Boğaziçi Üniversitesi)
Asuman Altay (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Aşkın Özdağoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Atakan Alkan (Kocaeli Üniversitesi)
Atılhan Naktiyok (Atatürk Üniversitesi)
Atilla Gökçe (Gazi Üniversitesi)
Aydın Kayabaşı (Dumlupınar Üniversitesi)
Ayhan Aytaç (Trakya Üniversitesi)
Aykut Ekinci (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)
Aykut Sezgin (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Aysa İpek Erdoğan (Okan Üniversitesi)
Aysel Arıkboğa (İstanbul Üniversitesi)
Aysun Eser Özen (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)
Ayşe Akyol (Trakya Üniversitesi)
Ayşe Şahin (Mersin Üniversitesi)
Ayşe Yereli (Celal Bayar Üniversitesi)
Ayşegül Tuş Işık (Pamukkale Üniversitesi)
Ayşehan Çakıcı (Mersin Üniversitesi)
Aytekin Fırat (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Aziz Burak Atamtürk (İstanbul Üniversitesi)
Azra Bayraktar (Marmara Üniversitesi)
Bahar Yaşin (İstanbul Üniversitesi)
Banu Başar (Anadolu Üniversitesi)
Banu Külter Demirgüneş (Ahi Evran Üniversitesi)
Barış Kablamacı (İstanbul Üniversitesi)
Başak Turan İçke (İstanbul Üniversitesi)
Başak Uçanok (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Behiye Beğendik (Beykoz Üniversitesi)
Belgin Aydıntan (Gazi Üniversitesi)
Bengü Vuran (İstanbul Üniversitesi)
Binhan Elif Yılmaz (İstanbul Üniversitesi)
Bora Süslü (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Burcu Berke (Ömer Halisdemir Üniversitesi)
Burcu Demirel (Akdeniz Üniversitesi)
Burcu Güvenek (Selçuk Üniversitesi)
Burcu Kıran Baygın (İstanbul Üniversitesi)
Burhan Kılıç (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Bülent Doğru (Gümüşhane Üniversitesi)
Bülent Eşiyok (Başkent Üniversitesi)
Bülent Güloğlu (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Bülent Günsoy (Anadolu Üniversitesi)
C. Erdem Hepaktan (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Can Öztürk (Çankaya Üniversitesi)
Celalettin Serinkan (Pamukkale Üniversitesi)
Cem Kadılar (Hacettepe Üniversitesi)
Cemil Serhat Akın (Mustafa Kemal Üniversitesi)
Ceren Giderler (Dumlupınar Üniversitesi)
Cevat Bilgin (Çukurova Üniversitesi)
Ceylan Onay (Boğaziçi Üniversitesi)
Cuma Bozkurt (Gaziantep Üniversitesi)
Cumhur Ekinci (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Çağatay Başarır (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi)
Çağrı Bulut (Yaşar Üniversitesi)
Deniz Parlak (Doğuş Üniversitesi)
Derya Özilhan (Selçuk Üniversitesi)
Dicle Özdemir (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Didar Büyüker İşler (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Dilek Baybora (Anadolu Üniversitesi)
Doğan Uysal (Celal Bayar Üniversitesi)
Duygu Türker (Yaşar Üniversitesi)
Ebru Tarcan İçigen (Akdeniz Üniversitesi)
Ece Armağan (Adnan Menderes Üniversitesi)
Eda Oruç Erdoğan (Akdeniz Üniversitesi)
Efe Can Kılınç (Kırıkkale Üniversitesi)
Elçin Aykaç Alp (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
Elçin Süleymanov (Baku Engineering University)
Elif Nuroğlu (Türk-Alman Üniversitesi)
Emel Esen (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Emine Ebru Aksoy (Gazi Üniversitesi)
Emine Orhaner (Gazi Üniversitesi)
Engin Dinç (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Ercan Özen (Uşak Üniversitesi)
Erdal Demirhan (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Erdal Yılmaz (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Erdem İlker Mutlu (Hacettepe Üniversitesi)
Erdinç Karadeniz (Mersin Üniversitesi)
Erginbay Uğurlu (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Erkan Turan Demirel (Fırat Üniversitesi)
Erol Ustaahmetoğlu (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)
Erşan Sever (Aksaray Üniversitesi)
Ertuğrul Yıldırım (Bülent Ecevit Üniversitesi)
Eşref Savaş Başcı (Hitit Üniversitesi)
Ethem Esen (Anadolu Üniversitesi)
Evrim Turgutlu (Dokuz Eylül Üniversitesi)
F. Dilvin Taşkın (Yaşar Üniversitesi)
Fatih Çemrek (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Fatih Ecer (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Fatih Kaplan (Mersin Üniversitesi)
Fatih Mangır (Selçuk Üniversitesi)
Fatih Yardımcıoğlu (Sakarya Üniversitesi)
Fatih Yılmaz(İstanbul Üniversitesi)
Fatma Nur Tuğal (Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi )
Fatma Tektüfekçi (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Fatma Zeren (İnönü Üniversitesi)
Fela Özbey (Çukurova Üniversitesi)
Ferhan Sayın (Celal Bayar Üniversitesi)
Fikret Dülger (Çukurova Üniversitesi)
Fikret Yaman (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Funda Yurdakul (Gazi Üniversitesi)
Füsun Çelebi Boz (Bayburt Üniversitesi)
Gamze Vural (Çukurova Üniversitesi)
Giray Gözgör (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Gökhan Akyüz (Akdeniz Üniversitesi)
Gökhan Özer (Gebze Teknik Üniversitesi)
Göktuğ Cenk Akkaya (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Gönül Budak (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Gül İpek Tunç (ODTÜ)
Gül Kayalıdere (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Gülcan Çağıl (Marmara Üniversitesi)
Güler İslamoğlu (Marmara Üniversitesi)
Gülfidan Barış (Anadolu Üniversitesi)
Gülşen Akman (Kocaeli Üniversitesi)
Gültekin Altuntaş (İstanbul Üniversitesi)
Gülten Eren Gümüştekin (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Gülüzar Kurt Gümüş (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Güray Küçükkocaoğlu (Başkent Üniversitesi)
Gürkan Çalmaşur (Erzurum Teknik Üniversitesi)
Gürkan Haşit (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)
Hacer Güner Gören (Pamukkale Üniversitesi)
Hakan Bektaş (İstanbul Üniversitesi)
Hakan Tunahan (Sakarya Üniversitesi)
Hakkı Aktaş (İstanbul Üniversitesi)
Halil Altıntaş (Erciyes Üniversitesi)
Haluk Korkmazyürek (Toros Üniversitesi)
Haluk Özsarı (Acıbadem Üniversitesi)
Hanifi Murat Mutlu (Gaziantep Üniversitesi)
Harun Yakışık (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Hasan Ayyıldız (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Hasan Gül (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Hasan Uygurtürk (Karabük Üniversitesi)
Haşim Akça (Çukurova Üniversitesi)
Hayati Aksu (Atatürk Üniversitesi)
Hayrettin Usul (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)
Hediye Ergin (Marmara Üniversitesi)
Hidayet Ünlü (Süleymen Demirel Üniversitesi)
Hilal Yıldız (Kocaeli Üniversitesi)
Hüseyin Özer (Atatürk Üniversitesi)
İbrahim Tokatlıoğlu (Gazi Üniversitesi)
İbrahim Yaşar Gök (Süleyman Demirel Üniversitesi)
İclal Çöğürcü (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)
İhsan Aytekin (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)
İhsan Yüksel (Kırıkakale Üniversitesi)
İlke Göçmen (Ankara Üniversitesi)
İlker Kıymetli Şen (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
İnci Dursun (Yalova Üniversitesi)
İrfan Ertuğrul (Pamukkale Üniversitesi)
İsmail Çelik (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
İsmet Kahraman Arslan (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
Kadir Karagöz (Celal Bayar Üniversitesi)
Koray Karasu (Ankara Üniversitesi)
Koray Kayalıdere (Celal Bayar Üniversitesi)
Korhan K. Gökmenoğlu (Doğu Akdeniz Üniversitesi)
Korhan Karacaoğlu (Nevşehir Üniversitesi)
Levent Aydın (Kırıkkale Üniversitesi)
Levent Çıtak (Erciyes Üniversitesi)
Leyla Leblebici Koçer (Erciyes Üniversitesi)
Lütfiye Özdemir (İnönü Üniversitesi)
Mehmet Demiral (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)
Mehmet Deniz (İnönü Üniversitesi)
Mehmet Fatih Bayramoğlu (Bülent Ecevit Üniversitesi)
Mehmet Göküş (Selçuk Üniversitesi)
Mehmet Marangoz (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Mehmet Mercan (Adnan Menderes Üniversitesi)
Mehmet Metin Dam (Adnan Menderes Üniversitesi)
Mehmet Sadık Öncül (Batman Üniversitesi)
Menşure Kolçak (Atatürk Üniversitesi)
Mercan Hatipoğlu (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Merter Akıncı (Ordu Üniversitesi)
Meryem Öztürk (Atatürk Üniversitesi)
Metin Saban (Bartın Üniversitesi)
Mine Afacan Fındıklı (Beykent Üniversitesi)
Mine Ömürgönülşen (Hacettepe Üniversitesi)
Mine Yılmazer (Celal Bayar Üniversitesi)
Muhsin Özdemir (Adnan Menderes Üniversitesi)
Murad Tiryakioğlu (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Murat Bay (Karamnoğlu Mehmetbey Üniversitesi)
Murat Akın (Ömer Halisdemir Üniversitesi)
Murat Çetin (Namık Kemal Üniversitesi)
Murat Çinko (Marmara Üniversitesi)
Murat Çuhadar (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Murat Ocak (Trakya Üniversitesi)
Musa Özata (Ahi Evran Üniversitesi)
Mustafa Fedai Çavuş (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)
Mustafa Gülmez (Akdeniz Üniversitesi)
Mustafa Okur (Marmara Üniversitesi)
Mustafa Özer (Anadolu Üniversitesi)
Mustafa Şeker (Akdeniz Üniversitesi)
Mutlu Gürsoy (Medipol Üniversitesi)
Mutlu Uygun (Aksaray Üniversitesi)
Nalan Gülten Akın (Bozok Üniversitesi)
Nalan Işık (Gaziantep Üniversitesi)
Nedim Bayuk (Harran Üniversitesi)
Nesrin Ada (Ege Üniversitesi)
Nezihe Binnur Tulukcu (Selçuk Üniversitesi)
Nezire Derya Ergun Özler (Dumlupınar Üniversitesi)
Nigar Çağla Mutlucan (Beykoz Üniversitesi)
Nigar Taşpınar (Doğu Akadeniz Üniversitesi)
Nihal Erginel (Anadolu Üniversitesi)
Nihal Yıldırım Mızrak (Anadolu Üniversitesi)
Nihan Özgüven Tayfun (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Nurdan Özarallı (Marmara Üniversitesi)
Nurhodja Akbulaev (Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi)
Oğuzhan Türker (Erciyes Üniversitesi)
Oktay Kızılkaya (Ahi Evran Üniversitesi)
Olcay Bige Aşkun Yıldırım (Marmara Üniversitesi)
Olgun Akbulut (Kadir Has Üniversitesi)
Olgun Kitapcı (Akdeniz Üniversitesi)
Osman Murat Telatar (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Osman Nuri Şahin (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Osman Uluyol (Adıyaman Üniversitesi)
Oya Aytemiz Seymen (Balıkesir Üniversitesi)
Oya İnci Bolat (Balıkesir Üniversitesi)
Oytun Meçik (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Ozan Bahar (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Ozan Çatır (Uşak Üniversitesi)
Ömer İskenderoğlu (Ömer Halisdemir Üniversitesi)
Ömer Yalçınkaya (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi)
Ömür Neczan Özmen (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Özcan Dağdemir (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Özcan Demir (Fırat Üniversitesi)
Özlem Atan (Haliç Üniversitesi)
Öznur Bozkurt (Düzce Üniversitesi)
Pelin Kanten (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Pınar Süral Özer (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Ramazan Akbulut (Harran Üniversitesi)
Ramazan Aksoy (Bülent Ecevit Üniversitesi)
Ramazan Aktaş (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)
Ramazan Gökbunar (Celal Bayar Üniversitesi)
Ramazan Uygun (Karabük Üniversitesi)
Recep Emre Eriçok (İstanbul Üniversitesi)
Recep Güneş (İnönü Üniversitesi)
Refik Fatih Saygılı (Ege Üniversitesi)
Reha Saydan (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Remzi Altunışık (Sakarya Üniversitesi)
S. Fatih Kostakoğlu (Anadolu Üniversitesi)
Sabiha Kılıç (Hitit Üniversitesi)
Sahavet Gürdal (Marmara Üniversitesi)
Salih Barışık (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
Sami Taban (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Sanem Alkibay (Gazi Üniversitesi)
Sanem Suphiye Baykal (Ankara Üniversitesi)
Sayın San (Sakarya Üniversitesi)
Seda Şengül (Çukurova Üniversitesi)
Sefer Gümüş (Beykent Üniversitesi)
Selahattin Güriş (Marmara Üniversitesi)
Selçuk Kılıç (Aksaray Üniversitesi)
Selim Çağatay (Akdeniz Üniversitesi)
Selman Karakul (Medipol Üniversitesi)
Sema Yolaç (İstanbul Üniversitesi)
Serdar Bozkurt(Yıldız Teknik Üniversitesi)
Serkan Değirmenci (Muğla Sıtkı Koçman)
Seval Selimoğlu (Anadolu Üniversitesi)
Sevcan Güneş (Pamukkale Üniversitesi)
Sevinç Köse (Celal Bayar Üniversitesi)
Sezgin Demir (Adnan Menderes Üniversitesi)
Sibel Karğın (Celal Bayar Üniversitesi)
Sibel Selim (Celal Bayar Üniversitesi)
Songül Kakilli Acaravcı (Mustafa Kemal Üniversitesi)
Suzan Çoban (Nevşehir Hacı Bektaş Veli)
Süleyman Değirmen (Mersin Üniversitesi)
Süleyman Gökhan Günay (Trakya Üniversitesi)
Süleyman Uyar (Akdeniz Üniversitesi)
Şahin Bulut (Adnan Menderes Üniversitesi)
Şakir Dızman (Erzurum Teknik Üniversitesi)
Şebnem Aslan (Selçuk Üniversitesi)
Şenay Üçdoğruk Birecikli (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Şenol Altan (Gazi Üniversitesi)
Şerafettin Alpay (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Tahir Akgemci (Selçuk Üniversitesi)
Taner Akçacı (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)
Taner Güney (Kahramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)
Tarık Vural (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Tolga Akçura (Özyeğin Üniversitesi)
Tuba Şahinoğlu (Atatürk Üniversitesi)
Turan Kocabıyık (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Uğur Kaya (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Ulaş Ünlü (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)
Umut Avcı (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Ünal Halit Özden (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
Ünsal Sığrı (Başkent Üniversitesi)
Vedat Ekergil (Anadolu Üniversitesi)
Veli Akel (Erciyes Üniversitesi)
Veli Yılancı (Sakarya Üniversitesi)
Veysel Yılmaz (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Vildan Hilal Akçay (Gazi Üniversitesi)
Yasemin Dumrul (Erciyes Üniversitesi)
Yeliz Yalçın (Gazi Üniversitesi)
Yener Coşkun (SPK)
Yıldıray Kızgın (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Yunus Emre Öztürk (Selçuk Üniversitesi)
Yusuf Aymankuy (Balıkesir Üniversitesi)
Zafer Oter (İzmir Katip Celebi Universitesi)
Zahra Fotourehchi (University of Mohaghegh Ardabili)
Zehra Bozbay (İstanbul Üniversitesi)
Zümrüt Satı (İstanbul Üniversitesi)

Halfera