Logo


BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL

Language
LogoEnglish
LogoTürkçe
 

Hakem Değerlendirme Süreci

Hakem değerlendirme sürecinin amacı nitelikli ve özgün bilimsel çalışmaların yayınlanmasını sağlamaktır. İşletme ve Ekonomi Dergisi’nde yayımlanan bütün makeleler hakemli olup, yayımlanması amacıyla gönderilen her makale aşağıda ifade edilen hakem değerlendirme sürecinden geçmektedir.

Ön Değerlendirme

Dergiye gönderilen tüm yazılar önce Editör ve Yazı Kurulu tarafından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Dergi kapsamına girmeyen veya bilimsel bir yazı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan yazılar, hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir ya da bazı değişiklikler istenebilir. Bu aşamada, hiçbir makale, olumlu hakem raporu olmadan editör tarafından yayına kabul edilemez.

Hakem Politikası

İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, sürecin her aşamasında, hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır.

Hakem Değerlendirmesi

Ön değerlendirme aşamasını geçen yazılar, editör ve/veya yazı kurulu tarafından belirlenen en az iki hakeme gönderilir. Editör veya Yayın Kurulu tarafından gerek duyulduğunda hakem sayısı artırılabilir. Hakemler, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak hakem havuzundan seçilmektedir.

Hakemler kendilerine gönderilen yazıları; orjinallik, metodoloji, literatüre katkı, bulguların sunumu ve sonuçların desteklenmesi ve daha önce yapılan çalışmalardan yararlanma açısından değerlendirirler. Hakemler makaleyi kabul edebilir, reddedebilir veya yazarlardan biçime ve/veya öze yönelik düzeltme yapmalarını isteyebilirler. Bir makalenin yayına kabul edilebilmesi için, en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda, yazı üçüncü bir hakeme daha gönderilir.

Hakem veya hakemlerin düzeltme istemeleri durumunda, yazar (lar), hakemler tarafından yapılan eleştiri ve önerileri göz önünde bulundurarak istenen düzletmeleri en geç 60 gün içerisinde tamamlayarak Yazı Kuruluna tekrar gönderler. Bu süre içerisinde gönderilmeyen makaleler süreçten çıkarılır. Hakemler, aynı makale için birden fazla düzeltme isteyebilirler. Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarlarına iade edilmez.

Son Değerlendirme

Hakemler tarafından olumlu görüş bildirilerek yayımlanma aşamasına gelen tüm makaleler için son değerlendirme, Yayın Kurulu tarafından yapılır. Yazı Kurulu taratafından “yayımlabilir” kararı verilen makaleler yayım sırasına alınır.

Hakem Değerlendirme Sürecinin Uzunluğu

Hakem değerlendrime sürecinin uzun sürmesi önemli sorunlardan biridir. Yazarlar, doğal olarak, en kısa sürede, “olumlu” veya “olumsuz” bir sonuç almak istemektedirler. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi; ön değerlendirme aşaması 1 hafta, hakem değerlendirme aşaması 8 hafta ve son değerlendirme aşaması 1 hafta olmak üzere bir makelenin toplam hakem sürecini 10 hafta (70 gün) içerisinde tamamlamayı hedeflemektedir.

İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi’ne makale gönderen yazar(lar), Dergi’nin söz konusu hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılırlar.