Berjournal Volume: 9 | Number: 3 | Year: 2018

Volume: 9 | Number: 3 | Year: 2018
Cover Page pdf                 Inside Cover pdf                 Table of Contents pdf

1

Market Structure of the Turkish Pharmaceutical Industry

Egemen Ipek, Ozlem Ipek

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

2

Foreign Technology Absorption in Sub-Saharan Africa: A Long-Term Analysis of the Nature and Stability of Relationships

Katarzyna Świerczyńska, Agata Kliber

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

3

Yapısal Kırılma Altında Türkiye’de Ekonomik Büyüme, CO2 Emisyonu ve Sağlık Harcamaları İlişkisi
(The Relationship between Economic Growth, CO2 Emissions and Health Expenditures in Turkey under Structural Breaks)

Melike Atay Polat, Suzan Ergun

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

4

Ana Sektörlerin Enerji Tüketimlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği (1972-2015)
(Effects of Sectoral Energy Consumption on Economic Growth: The Case of Turkey (1972-2015))

Tuba Hanifi, Aysun Eser Ozen

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

5

Türkiye’de İktisat Politikasında Kurumsal Değişim ve Politika Koordinasyonu
((Institutional Change and Economic Policy Coordination for Turkey)

Pinar Ozdemir Cukadar, Nese Algan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

6

Gri Tahmin ve Markov Modeli ile Türk İmalat Sanayinin Satış Gelirinin Öngörüsü
(Forecasting Sales Revenues of Turkish Manufacturing Industry by Grey Forecasting and Markov Model)

Selahattin Kaynak, Mirac Eren

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

7

Adjustment to Target Capital Structure and Global Financial Crisis: Evidence from Turkey

Yilmaz Yildiz

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

8

Hisse Senedi Seçim Kararı Vermede Etkili Olan Bireysel Yatırımcı Davranışları: BIST Örneği
(Invidual Investors’ Behaviour on Stock Selection Decision: A Case of BIST)

Duygu Arslanturk Collu

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

9

Effect of Mandatory IFRS Adoption on Cost of Debt in Turkey

Hakan Ozkaya

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

10

Muhasebe Standartları Bankalarda İşletme Performansını ve Finansal Tablo Manipülasyonunu Etkiler mi?
(Do Accounting Standards affect the Business Performance and Financial Statement Manipulation on the Banks?)

Ali Ihsan Akgun

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

11

2008 Finansal Krizinin BİST 100 Endeksindeki Firmalarının Temettü Dağıtım Politikalarına Etkisi
(Effects of 2008 Financial Crisis on Dividend Payout Policies of Istanbul 100 Index Listed Companies)

Hazal Tasci, Turhan Korkmaz

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

12

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi
(Taxation of Payments to The Member of the Board of Directors of Joint-Stock Company)

Ugur Yigit

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

13

Deniz Ulaştırma İşletmelerinde Entelektüel Sermaye ve Örgüt Performansı Arasındaki İlişkide Yenilikçiliğin Rolü
(The Role of the Innovation in the Relationship between Intellectual Capital and Organizatıonal Performance in the Maritime Firms)

Murat Yorulmaz, Guler Alkan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

14

Does The Perception of Job Insecurity Bring Emotional Exhaustion? The Relationship between Job Insecurity, Affective Commitment and Emotional Exhaustion

Gokhan Kerse, Daimi Kocak, Sefik Ozdemir

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

15

Çalışanların Duygusal Zeka Becerilerinin İş Yaşam Kalitesi Algıları Üzerine Etkisi: Türkiye ve Azerbaycan Örneği
(The Effect of Employees Emotional Intelligence Skills on Perceptions Quality of Work Life: Example of Turkey And Azerbaijan)

Sabina Mustafayeva, Ferda Ustun

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

16

Liderlik Davranışlarının Çalışanların Değişim Kapasitesine Etkileri: Bir Araştırma Çalışması
(The Effects of Leadership Behaviors on Employees’ Change Capacity: A Research Study)

Ercan Ergun, Koray Yalcinkaya

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

17

Üniversite Öğrencilerinin Emoji Kullanımları ve Emoji Kullanan Markalara Karşı Tutumları Üzerine Bir Araştırma
(An Investigation on University Students’ Emoji Usage and Their Attitudes Toward Brands Using Emoji)

Ramazan Kurtoglu, Tugba Ozboluk

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

18

An Analysis on Domestic Violence against Women in Turkey: Multinomial Logit Model

Ozlem Ayvaz Kizilgol, Evren Ipek

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text