Berjournal Volume: 7 | Number: 3 | Year: 2016

Volume: 7 | Number: 3 | Year: 2016
Cover Page pdf           Inside Coverpdf           Table of Contentspdf

1

Impact of Financial Literacy on the Behavioral Biases of Individual Stock Investors: Evidence from Borsa Istanbul

Sinem Ates, Ali Coskun, M. Abdullah Sahin, M. Levent Demircan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

2

Financial Performance Evaluation of Turkish Energy Companies with Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Methods

Kemal Eyuboglu, Pelin Celik

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

3

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme ilişkisi: 1990-2014 Yılları Zordaki Onlu Ülkeler Uygulaması
(The Relationship Between Financial Development and Economic Growth: An Analysis On Troubled Ten Countries 1990 -2014)

Sumeyra Gazel

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

4

Türkiye’de Tüketici Enflasyonunun İktisadi Belirleyicileri: ARDL Analizi
(Economic Determinants of Consumer Inflation in Turkey: ARDL Analysis)

Dilek Surekci Yamacli, Mustafa Saatci

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

5

Gelişmekte Olan Ülkelerde Yolsuzluk ve Demokrasi’nin DYY Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir İnceleme
(The Effects of Corruption and Democracy on FDI in Developing Countries: An Empirical Investigation)

Ahmet Ay, Oktay Kizilkaya, Tuba Akar

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

6

Kâr Yönetimi, Bağımsız Denetim Görüşü ve Denetim Firması Değişimi Arasındaki İlişkiler: Borsa İstanbul İmalat Sektörüne Yönelik Bir Araştırma
(The Relationships Among Earnings Management, Independent Audit Opinion and Audit Firm Switch: A Research on Manufacturing Industry at Borsa İstanbul)

Murat Ocak

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

7

Marka Değerinin Hisse Senedi Getirisi Üzerine Etkisi: BİST’de Bir Araştırma
(The Impact of Brand Value on Stock Returns: A Empirical Reseach on the BİST)

Ali Bayrakdaroglu, Cagatay Mirgen

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

8

Otomobil Sektöründe Tüketici Temelli Marka Değerinin Ölçümü Üzerine Bir Araştırma
(A Research on the Measurement of Consumer Based Brand Equity in Automobile Sector)

Cagatan Taskin

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

9

Nostaljiye Genç Bakış: Nostalji İçerikli Reklamların Postmodern Bireyler Üzerindeki Etkisi
(Nostalgia from the Younger Generation Perspective: The Impact of Nostalgia Advertising on Postmodern Individuals)

Ebru Guzel, Elif Yolbulan Okan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

10

Turizm Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Etkileyen Demografik Faktörler: İki Devlet Üniversitesi Karşılaştırması
(Demographic Factors that affect the Entreprenuership Intentions of Students in Tourism Department: Comparison of Two State Universities)

Gulsevim Yumuk Gunay

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

11

X ve Y Kuşağı Yöneticilerinin İş Değerleri Algısı ve Farklılıkları Üzerine İnceleme
(Examination on the Evolution and Differences of the Business Perception of the X and Y Generation Managers)

Sermin Senturan, Aslıhan Kose, E. Mine Dertli, Satenik Basak, Nesibe Senturk

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

12

Sağlık Kurumlarında Yönetici ve Diğer Sağlık Personeli Arasındaki İletişim Sorunları: Kahramanmaraş Halk Sağlığı Müdürlüğü Örneği
(Communication Problems Between Administration and Other Medical Personnel in Health Institutions: Example of Public Heath Management)

Abdullah Soysal, Fedayi Yagar, Turgut Koz, Meryem Tunc

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text