Berjournal Volume: 14 | Number: 2 | Year: 2023

Volume: 14   |   Number: 2   |   Year: 2023
Cover Page  pdf               Inside Cover pdf          Table of Contents pdf

1

Firing Costs and Inventor Turnover

Emre Ekinci

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

2

Interrelationships in Inventory Turnover Performance Between Supplier and Customer Firms

Joseph J. Henry, Peter Christensen, James C. Brau

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

3

Türkiye’de Sektörler Arası Yayılma Etkileri: Global VAR Yaklaşımı
(Inter-Sectoral Spillover Effects in Turkiye: A Global VAR Approach)

Özlem Yiğit

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

4

The Analysis of The Dynamic Relationship between Corporate Sustainability and Financial Performance

Ebru Aydoğan, Esen Kara

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

5

Kurumsal Yönetimin Borç Maliyetine Etkisi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama
(The Effect of Corporate Governance on the Cost of Debt: Evidence from Borsa İstanbul)

Gökhan Özer, İlhan Çam, Sedat Çerez

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

6

Analyzing the Challenges to Adoption of Drones in the Logistics Sector Using the Best-Worst Method

Sinan Çıkmak, Gökhan Kırbaç, Buşra Kesici

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

7

The Effect of Organizational Pride on Job Satisfaction: A Research in the Tourism Sector

Belkıs Dilek Özbezek, Hacı Mustafa Paksoy, Veysel Mehmet Gültekin

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

8

Otantik Liderliğin Çalışanların Sesliliği ve Ahlaki Kimlikleri Üzerine Etkisi
(The Effect of Authentic Leadership on Employees’ Voice and Moral Identities)

Kübra Terzioğlu Karabıyıkoğlu, Engin Kanbur

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

9

Oyunlaştırma, Tüketici Katılımı, Marka Sadakati ve Uygulama Kullanmaya Devam Etme Niyeti Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi
(Determining The Relationships Between Gamification, Consumer Engagement, Brand Loyalty and Intention to Continue Using)

Leyla Gödekmerdan Önder

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

10

Kullanıcıların Mobil Uygulamalarda Uygulama İçi Satın Alma Davranışsal Niyeti Belirleyicileri: Geliştirilmiş Planlı Davranış Teorisi ile Bir Model Önerisi
(Determinants of Users’ In-App Purchase Behavioral Intention in Mobile Applications: A Model Proposal with Extended Planned Behavior Theory)

Görkem Erdoğan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text