Berjournal Volume: 13 | Number: 2 | Year: 2022

Volume: 13  |  Number: 2  |  Year: 2022
Cover Page  pdf              Inside Cover pdf          Table of Contents pdf

1

Türkiye’de Bölgesel İşsizlik ve Suç Türleri İlişkisi: Panel Veri Yaklaşımı
(Relationship with Regional Unemployment and Types of Crime in Turkey: Panel Data Approach)

Mehmet Cinar, Canan Tas

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

2

Türkiye’de İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Ekonomik Büyüme ve Karbon Emisyonu İlişkisi
(The Relationship of Export, Foreign Direct Investment, Economic Growth and Carbon Emission in Turkey)

Mine Yilmazer, Batuhan Karabiber

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

3

Clustering Countries on Logistics Performance and Carbon Dioxide (CO2) Emission Efficiency: An Empirical Analysis

Mustafa Polat, Karahan Kara, Galip Cihan Yalcin

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

4

Türkiye-ABD Dış Ticaretinde Ödeme Şekli Tercihlerine Belirsizliklerin Etkileri: Zaman İçinde Değişen Bootstrap Nedensellik Testi
(Effects of Uncertainties on Mode of Payment Terms in Foreign Trade between Turkey and the US: The Time-Varying Bootstrap Causality Test)

Oguzhan Ozcelik

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

5

Negatif Dışsallıkların Çözüm Yollarının WINGS Yöntemi ile Değerlendirilmesi
(Evaluating the Solution of Negative Externalities with the WINGS Method)

Ibrahim Tolga Coskun, Oguzhan Bozatli

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

6

The Effect of Behavioral Instruments on the Savings in Private Pension Plans: The Case of Turkey

Tulin Altun, Aykut Aydin

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

7

Futbol Kulüplerinin Finansal Performansı ve Covıd-19 Salgınının Etkisi: Avrupa Futbol Federasyonları Birliği’ne Bağlı Beş Ulusal Lig Karşılaştırması
(Financial Performance of Football Clubs and The Impact of The Covid-19 Epidemic: Comparison of the Five National League of Union of European Football Associations)

Erdinc Karadeniz, Omer Iskenderoglu

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

8

Örgütlerde Ahlaki Duygular: Ahlaki Yücelik Duygusunun Örgütsel Araştırmalardaki Yeri
(Investigating Moral Emotions in Organizations: The Role of Moral Elevation in Organizational Research)

Furkan Marasli, Ali Ekber Akgun, Busra Muceldili

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

9

Çalışan Sesliliği Liderden Duyulan Tatmin ve Mesleki Özdeşleşmeden Etkilenir Mi?: Hizmet Sektörü Çalışanları Örneği
(Is Employee Voice Affected By Satisfaction With Leader and Occupational Identification?: Example of Service Sector Employees)

Rukiye Can Yalcin, Pinar Fayganoglu

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text