Berjournal Volume: 12 | Number: 1 | Year: 2021

Volume: 12 | Number: 1 | Year: 2021
Cover Page  pdf               Inside Cover pdf          Table of Contents pdf

1

Is Education Compulsory for Environmental Quality? An Empirical Study on EKC and Education Nexus

Billur Engin Balin

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

2

Household Level Inflation Rates and Inflation Inequality in Turkey

Ugur Akkoc, Burca Kizilirmak

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

3

Türkiye’de Tüketici ve Üretici Fiyatları Arasındaki İlişkinin Alternatif Tahmin Yöntemleri Kullanılarak Analizi
(Analysis of Relationship between the Consumer and Producer Prices in Turkey using Alternative Estimation Methods)

Necmettin Alpay Kocak

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

4

Kırılgan Ekonomilerde Finansal Gelişme Düzeyinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi
(The Effect of Financial Development on Economic Growth in Fragile Economics)

Faruk Mike, Ali Eren Alper

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

5

Erzurum’da Kadın Yoksulluğu ve Sosyoekonomik Yansımaları
(Women Poverty and Its Socioeconomic Reflections in Erzurum)

Emine Demet Ekinci Hamamci, Kubra Anik

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

6

Pay Senedi Fiyat Yönünün Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Tahmini: Borsa İstanbul Örneği
(Predicting Direction of Stock Price Using Machine Learning Techniques: The Sample of Borsa Istanbul)

Baris Aksoy

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

7

Borsa Endeksi, Döviz Kuru, Faiz Oranları ve CDS Primleri Arasındaki Oynaklık Yayılımları: Türkiye Örneği
(Volatility Spillover between the Stock Market, Exchange Rates, Interest Rates and CDS Premiums: Evidence from Turkey)

Zekai Senol

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

8

Ekonomik Daralma Dönemlerinde Likidite Kıtlığı ve Ticari Borç Yönetimi
(Trade Credit Policies and Shortage of Liquidity in Cycles of Economic Contraction)

Bahadir Karakoc

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

9

Service Quality in Private Secondary Schools: Extension to EduQUAL with a case from Turkey

Cagri Bulut, Sefer Aydogan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

10

The Assessment of The Intermediation Role of Emotional Labor Dimensions in The Relationship between Cultural Intelligence and Individual Work Performance

Ibrahim Yikilmaz, Deniz Devrim Tasdemir, Hulya Gunduz Cekmecelioglu

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

11

Çevresel Dinamizmin ve Çevresel Olumsuzluğun Düzenleyici Rolü Altında Tepe Yönetim Profilinin ve Firma Yapısının Sezgiye Dayalı Stratejik Karar Almaya Etkilerinin İncelenmesi
(Investigation of the Effects of Top Management Profile and Firm Structure on Intuitive Strategic Decision-Making Under the Moderating Role of Environmental Dynamism and Environmental Hostility)

Fahriye Oben Uru, Mustafa Aslan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

12

Müşteriyi Anlamada Güncel Bir Yaklaşım: Müşteri İlginliği Üzerine Bir Literatür Taraması
(A Current Approach to Understand Customers: A Literature Review on Customer Engagement)

Nilsah Cavdar Aksoy, Ebru Tumer Kabadayı, Alev Kocak Alan, Coskun Ermehan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

13

Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati ile İlişkisi: Akıllı Telefon Sektörüne Yönelik Bir Araştırma
(The Relationship between Experiential Marketing, Customer Satisfaction and Customer Loyalty: A Research in the Smartphone Industry)

Sirin Gizem Kose, Ece Ozer Cizer

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

14

İşletme İçinde Oluşturulan Maddi Olmayan Duran Varlıkların Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına Göre Raporlanması
(Reporting the Internally Developed Intangible Assets According to Turkish Accounting/Financial Reporting Standards)

Bilal Gerekan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text