Berjournal Volume: 10 | Number: 4 | Year: 2019

Volume: 10 | Number: 4 | Year: 2019
Cover Page pdf           Inside Cover pdf            Table of Contents pdf

1

The Impact of Government Size on Output Volatility: Evidence from World Economies

Gamze Oz Yalaman, Deniz Sevinc, Guven Sevil

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

2

Analysis of the Causality Relationship between Brent Crude Oil Prices and Energy Import in Turkey Under Structural Breaks

Esra N. Kilci

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

3

Türkiye’de Yeni Politika Bileşiminin Finansal İstikrar ve Fiyat İstikrarı Üzerindeki Etkilerine İlişkin Bir Değerlendirme
(An Evaluation of the Effects of Turkey’s New Policy Mix on Financial Stability and Price Stability)

Ali Ilhan, Metin Ozdemir

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

4

Examining the Dynamics of Macroeconomic Indicators and Banking Stock Returns with Bayesian Networks

Fatma Busem Hatipoglu, Umut Uyar

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

5

Türkiye Hisse Senedi Piyasa Volatilitesinin Makroekonomik Temelleri
(Macroeconomic Fundamentals of Turkey Stock Market Volatility)

Huseyin Tastan, Arifenur Gungor

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

6

Geleceğe Yönelik Değerlendirmelere İlişkin Özel Durum Açıklamalarının Pay Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Örneği
(Impact of Forward Looking Disclosures on Stock Prices: Evidence from Borsa İstanbul)

Saim Kilic

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

7

The Stock Price Behavior of Participation Index Firms: The Event Study on Borsa Istanbul

Yasemin Deniz Koc, Sibel Celik, Hakan Celikkol

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

8

The Effect of Sociodemographic Variables and Love of Money on Financial Risk Tolerance of Bankers

Adem Anbar, Melek Eker

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

9

Banka Kredi Kanalının İşleyişi: Türkiye Uygulaması (2011-2018)
(The Functioning Of The Bank Credit Channel: The Application Of Turkey (2011-2018))

Alparslan Serel, Huseyin Guvenoglu

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

10

Integrated Usage of the SERVQUAL and Quality Function Deployment Techniques in the Assessment of Public Service Quality: The Case of Ardahan Municipality

Kursad Emrah Yildirim, Ali Yildirim, Sami Ozcan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

11

The Relationship between Personality Type and Perceived Stress Level: Evidence from Independent Public Accountants

Ali Ihsan Akgun, Nurhan Ture

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

12

İş Stresinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü
(The Mediating Role of Organizational Commitment in the Effect of Job Stress on Turnover Intention)

Nilufer Serinikli

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

13

İşkolikliğin Çalışan Tutum ve Davranışları Üzerine Etkisinde İş-Yaşam Dengesinin Rolü
(The Role of Work-Life Balance in the Effect of Workaholism on Employee’s Attitudes and Behaviors)

Esengul Iplik

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

14

Esnaf ve Sanatkârların Ahilik Değerlerine Sahip Olma Durumlarının Bazı Değişkenler Açısından Belirlenmesi: Kırşehir Örneği
(Determination of the Tradesman and Craftsmen’s Levels of the Ownerships of Akhi-Order Values in terms of Some Variables: Sample of Kırşehir Province)

Musa Ozata, Emine Sener

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

15

Exploring the Effects of Self-Image Congruity and Religiosity on Brand Equity of Grocery Stores

Yusuf Arslan, Nihal Sututemiz

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

16

To What Extent Company Image Improves through Cause-Related Marketing? An Evidence from Food Industry

Tutku Eker Iscioglu

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

17

Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliğinin Değiştirme Maliyeti ve Algılanan Değer Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Model Önerisi: Akıllı Telefon Pazarı Örneği
(A Model Proposal for the Effect of Motivated Consumer Innovation on the Switching Cost and Perceived Value: The Case of Smart Phone Market)

Emel Faiz, Gamze Uludag

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

18

İşyerlerinde Engelli Erişimi: Türkiye Üzerine Bir Araştırma
(Disability-Accessibility at Workplace: A Research from Turkey)

Serpil Kahraman, Cagrı Bulut, Erhan Aydin

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

19

Vergilemenin Mükellefler Üzerindeki Psikolojik Etkileri: Vergiden Kaçınma ve Vergi Kaçırma Üzerine Bir Alan Araştırması
(Psychological Effects of Taxation on Taxpayers: A Field Study on Tax Avoidance and Tax Evasion)

Ozgur Emre Koc

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text