Berjournal Volume: 5 | Number: 3 | Year: 2014

Volume: 5 | Number: 3 | Year: 2014
Cover Page pdf    Inside Cover pdf    Table of Contents pdf

1

Hoş Olmayan Bir Reel Kur Aritmetiği
(An Unpleasant Real Exchange Rate Arithmetic))

Murat A. Yulek

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

2

Bankaların Sermaye Yeterliliği Oranı Açısından Riske Maruz Değer Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması
(Comparison of Value at Risk Calculation Models in Terms of Banks’ Capital Adequacy Ratio)

Ahmet Bostanci, Turhan Korkmaz

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

3

Türkiye İçin Çıktı Açığı Tahmininde Alternatif Yöntemler
(Alternative Methods of Estimating Output Gap For Turkey)

Bedriye Saracoglu, Ozlem Yigit, Necmettin Alpay Kocak

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

4

Türkiye’de Döviz Kuru-Faiz Oranı ve Borsa Getirisi İlişkisi:
Ampirik Bir Analiz
(The Relationship between Exchange Rate-Interest Rate and Stock Return in Turkey: An Empirical Analysis)

Mehmet Senturk, Engin Ducan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

5

Küresel Isınmanın Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Etkilerinin Farkındalığı: Türkiye’den (TR 83 Bölgesi) Deneysel Bulgular
(Awareness on Economic, Social, and Environmental Effects of the Global Warming: Experimental Findings From Turkey)

Rustu Yayar, Cetin Kaplan, Umit Simsek

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

6

Evaluation of Public Procurement System Considering the Principles of Competition, Transparency and Equal Treatment

Ozhan Cetinkaya

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

7

Türkiye’de Merkezi Yönetimle Yerel Yönetimlerde Mali Sürdürülebilirlik Analizi
(Analysing the Fiscal Sustainability of Central and Local Governments in Turkey)

Recep Tekeli, Hakan Hotunluoglu

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

8

Sustainable Supplier Selection with A Fuzzy Multi-Criteria Decision Making Method Based on Triple Bottom Line

Burcu Avci Ozturk, Funda Ozcelik

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

9

Misyon ve Vizyon İfadelerine Göre Türkiye’nin İlk 100 Büyük Şirketinin Girişimcilik Özellikleri
(Entrepreneurial Characteristics of Turkey’s Top 100 Industrial Enterprises According to Their Mission and Vision Statements)

Yucel Erol, Engin Kanbur

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

10

Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İş Seçim Kriterlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
(A Research on the Determination of Job Selection Criteria of the Senior Undergraduate Students)

Oya Korkmaz, Nuket Kirci Cevik

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text