Logo


BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL

Language
LogoEnglish
LogoTürkçe
 
Volume: 5 | Number: 2 | Year: 2014 ISSN: 1309-2448
Kapak [Cover Page] pdfİç Kapak [Inside Cover] pdf İçindekiler [Table of Contents] pdf

1

The Relationship Between Symbolic Money Meanings and Materialism

Volkan Dogan, Omer Torlak

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

2

Factors Affecting Tax Compliance of Taxpayers: The Role of Tax Officer  The Case of Istanbul and Canakkale

Nilgun Serim, Betul Inam, Dilek Murat

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

3

Türkiye’de Tüketim Harcamaları, Krediler ve Tüketici Güveni Arasındaki İlişkilerin Analizi
(An Empirical Analysis of the Relations among Consumer Expenditures, Consumption Credits and Consumer Confidence in Turkish Economy)

Ibrahim Arisoy, Cengiz Aytun

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

4

Türkiye’de Petrol Tüketimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Bütünleşme Yöntemi İle Analiz Edilmesi
(The Analysis of the Long-Run Relationship Between Oil Consumption and Real GDP in Turkey Through Johansen Co-Integration Method)

Resat Ceylan, Seda Baser

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

5

UFRS Esaslı Muhasebe Ölçülerinin Değer İlgililiğinin Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda Test Edilmesi
(Testing of Value Relevance of Accounting Measures Based on IFRS in Borsa Istanbul Equity Market)

Hikmet Ulusan, H. Ali Ata

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

6

Çalışanların Kurumsal İtibara İlişkin Algıları ve Bu Algıların Örgütsel Kıvanç, Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Doğu Marmara Bölgesi Plastik Ambalaj Sanayi Üzerinde Bir
(Employee Perceptions of Corporate Reputation and Impact of The Perceptions  on Organizational  Pride, Organizational Commitment and Job Satisfaction: A Study on the East Marmara Region Plastic Packaging Industry)

Hulya Gunduz Cekmecelioglu, Guler Dincel

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

7

Örgütsel Öğrenmeye Eleştirel Bir Bakış
(Critical Review of Organizational Learning)

Ozlem Yasar Ugurlu, Duygu Kizildag

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

8

Duygusal Emeğin İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Kişilerarası Çarpıklığın Aracılık Rolü
(The Mediating Role of Interpersonal Deviance on Effects of Emotional Labor to Job Performance and Intention to Quit)

Memduh Begenirbas, Abdullah Çalışkan

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text