Logo


BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL

Language
LogoEnglish
LogoTürkçe
 
Volume: 4 | Number: 4 | Year: 2013 ISSN: 1309-2448
Kapak [Cover Page] pdfİç Kapak [Inside Cover] pdf İçindekiler [Table of Contents] pdf

1

Assessing the Twin Deficits Hypothesis in Selected OECD Countries: An Empirical Investigation

Mehmet Nargelecekenler, Filiz Giray

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

2

A Research on the Exchange Rate Exposure of Firms Listed in Borsa Istanbul

Dilek Demirhan, Aydanur Gacener Atis

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

3

Türkiye’de Maliyet Yapışkanlığının Geçerliliği: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) Örneğinde Panel Veri Analizi

(The Validity of Cost Stickiness in Turkey: A Panel Data Analysis in Istanbul Stock Exchange (ISE))

Muhsin Celik, Dundar Kok

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

4

Çalışma Sermayesi Politikalarında Sektörel Farklılaşma ve Ortalamaya Dönme Eğilimi
(Sectorial Differentiation and Mean Reverting Tendency in Working Capital Policies)

Dundar Kok, Ender Coskun, M. Serdar Ispir

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

5

İş Değerleri ile İş Etiği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

(Investigating the Relationship of Work Values and Work Ethics: A Comparative Study on Public and Private Sector Employees)

Serdar Bozkurt, Altan Dogan

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

6

Profesyonel Özelliklerin Desteklenmesinin Örgütün Adaptif Performansına Etkisi: Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolünün Yapısal Eşitlik Modeli İle Testi
(The Impact of Supporting Professional Characteristics on Adaptive Performance of Organization: Testing The Mediation Role of Organizational Commitment With Structural Equation Modelling)

Hasan Kose, Gokhan Ozer

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

7

İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının İşletme Performansına Etkisi: İşletmelerin Sahip Oldukları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kabiliyetlerinin Aracılık Rolü
(The Effects of Human Resource Management Practices on Firms Performance: The Mediating Role of ICT Capabilities)

Ufuk Turen, Yunus Gokmen, Ismail Tokmak

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

8

İşletmeleri Lojistik Faaliyetlerde Yatırıma Yönelten Faktörlerin İncelenmesi: Çınar Boru Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Örneği
(Analysis of the Factors Leading Firms to Invest in Logistic Activities: Example of Çınar Boru Profil Industry and Trade Inc.)

Mehmet Selami Yildiz, Yusuf Bilgin, Halil Ibrahim Yazgan

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text