Logo


BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL

Language
LogoEnglish
LogoTürkçe
 
Volume: 3 | Number: 3 | Year: 2012 ISSN: 1309-2448
  Kapak [Cover Page] pdf İçindekiler [Table of Contents] pdf

1

The Market Share Impact of the Fit between Market Leadership Efforts and Overall Strategic Aggressiveness

Larry P. Pleshko, Richard A. Heiens

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

2

Horizontal Product Differentiation and the Irrelevancy of Input Prices for Make-or-Buy Decisions

M. Burak Onemli

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

3

The Influence of Intrinsic and Extrinsic Rewards on Employee Results:  An Empirical Analysis in Turkish Manufacturing Industry

Hatice Ozutku

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

4

Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma
(The Relationship Between Organizational Culture and Organizational Commitment: An Empirical Research on Employees of Service Sector) 

Asena Altin Gulova, Ozge Demirsoy

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

5

Brandes, Dharwadkar ve Dean’in (1999) Örgütsel Sinizm Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Örneği

(Reliability and Validity of the Turkish Version of Brandes, Dharwadkar, and Dean’s (1999) Organizational Cynicism Scale: The Case of Organized Industrial Zone, Kayseri)

Korhan Karacaoglu, Fatma Ince

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

6

Sosyalizmden Kapitalizme Geçiş Sürecinde Rusya: Nasıl Bir Kapitalizm?
(Russia In Period of Transition From Socialism To Capitalism: What Sort A Capitalism?)

Esra Guler

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

7

Subcontractor Selection Using Analytic Hierarchy Process

Vesile Sinem Arikan Kargi, Ahmet Ozturk

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

8

Kamu Çalışanlarının İnternetten Ürün Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma
(A Research on the Internet Product Purchasing Behavior of Public Employees)

Rustu Yayar, Humeyra Sadaklioglu

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

9

Avrupa Birliği’nde Mali Kuralların Yeniden Düşünülmesi: Altılı Mevzuat Paketi ve Türkiye Değerlendirmesi
(Reconsidering to Fiscal Rules in European Union: Six-Pack and Evaluation of Turkey)

Musa Gok, Ozgur Biyan, Sevda Akar

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text