Berjournal Cilt/Volume: 1 | Sayı/Number: 4 | Yıl/Year: 2010

Cilt/Volume: 1 | Sayı/Number: 4 | Yıl/Year: 2010 ISSN: 1309-2448
 

 Kapak [Cover Page]  pdf  | İçindekiler [Table of Contents] pdf

1

Türkiye’de İhracat Yapan Firmaların Finansman Stratejileri

[Financial Strategies of the Exporting Firms in Turkey]

Suleyman Degirmen, Yildiz Gundogdu

Özet [Abstract]  
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text
2

Yenilik Temelli Bir Bölgesel Gelişme Sürecinde Kalkınma Ajanslarının Yeri

[The Role of Development Agency in an Innovative-Based Regional Development Process]

 Cem Okan Tuncel, Hasan Bakir

Özet [Abstract]  
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text
3

Time-series Properties of Earnings and Their Relationship with Stock Prices in Brazil

 Rene Coppe Pimentel, Iran Siqueira Lima

Özet [Abstract]  
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text
4

AB’ye Doğrudan Yabancı Yatırım Girişlerini Belirleyen Faktörler: Dinamik Panel Veri Analizi

[The Determinants of Foreign Direct Investment Flows in EU: Dynamic Panel Data Analysis]

Fatma Zeren, Suzan Ergun

Özet [Abstract]  
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text
5

Exploring the Role of Perceived External Prestige in Employee’s Emotional Appeal: Evidence from a Textile Firm

[Algılanan Dışsal Prestijin Çalışanların Duyguları Üzerine Etkisi: Bir Tekstil Firması Örneği]

Aydem Ciftcioglu

Özet [Abstract]  
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text
6

Yönetim Kontrolünün Çalışanların Davranış Performansına Etkisi: İlaç Şirketlerinde Bir Uygulama

[The Effects of Management Control on Employees’ Behavior Performance: A Case in Pharmaceutical Companies]

Rahmi Yucel, Selim Sait Eren

Özet [Abstract]  
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text
7

Tatil Satınalma Sürecinde İtici Faktörler, Bilgi Arama ve Memnuniyet İlişkisi: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma

[The Relationship among Push Factors, Information Search and Satisfaction in Holiday Purchasing Process: A Survey on Domestic Tourists]

Sirvan Sen Demir

Özet [Abstract]  
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text
8

Gelir İdareleri ve Yolsuzluk: Motivasyonlar, Fırsatlar ve Mücadele Yolları

[Revenue Administrations and Corruption: Motivations, Opportunities and Fighting Methods]

Serkan Benk, Birol Karakurt

Özet [Abstract]  
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text