2014 Yılı Hakemlerimiz

2014 Yılı Hakemlerimiz

Dergimize gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde emekleri ve katkıları bulunan hakemlerimize teşekkürlerimizi sunarız.

A. Asuman Akdoğan (Erciyes Üniversitesi)
A. Tülay Yücel (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Abdullah Keskin (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Abdullah Soysal (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)
Abdurahman Korkmaz (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)
Abdülkadir Pehlivan (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Adnan Gerçek (Uludağ Üniversitesi)
Ahmet Ak (Bilecik Seyh Edebali Üniversitesi)
Ahmet Utkuseven (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)
Akın Marşap (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Alev Torun (Marmara Üniversitesi)
Alfred A. Haug (University of Otago)
Ali Şahin (Selçuk Üniversitesi)
Ali Uyar (Fatih Üniversitesi)
Alparslan Şahin Görmüş (Uşak Üniversitesi)
Alpaslan Akçoraoğlu (Gazi Üniversitesi)
Aslı Yüksel (Bahçeşehir Üniversitesi)
Aslıhan Nasır (Boğaziçi Üniversitesi)
Ayhan Gençler (Trakya Üniversitesi)
Aykut Göksel (Gazi Üniversitesi)
Ayşe Yıldız (Gazi Üniversitesi)
Ayşehan Çakıcı (Mersin Üniversitesi)
Bahar Ceritoğlu (Marmara Üniversitesi)
Batu Tunay (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Belgin Aydıntan (Gazi Üniversitesi)
Belma Öztürkkal (Kadir Has Üniversitesi)
Berna Kırkulak Uludağ (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Bora Süslü (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Burcu Berke (Niğde Üniversitesi)
Burcu Özcan (Fırat Üniversitesi)
Burçak Müge Vural (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Bünyamin Ayhan (Selçuk Üniversitesi)
Cengiz Erol (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
Cengiz Samur (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Ceren G. Atalay (Dumlupınar Üniversitesi)
Cevat Bilgin (Çukurova Üniversitesi)
Coşkun Küçüközmen (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
Cüneyt Dumrul (Erciyes Üniversitesi)
Çağla Ünlütürk Ulutaş Pamukkale Üniversitesi)
Çiğdem Özarı (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Davuthan Günaydın (Namık Kemal Üniversitesi)
Derviş Boztosun (Erciyes Üniversitesi)
Derya Özilhan (Selçuk Üniversitesi)
Dilek Sağlık Özçam (Yeditepe Üniversitesi)
Ece Ceylan Karadağlı (Çankaya Üniversitesi)
Elif Ayşe Şahin İpek (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)
Emine Orhaner (Gazi Üniversitesi)
Emrah İsmail Çevik (Bülent Ecevit Üniversitesi)
Erdoğan Öztürk (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Ergun Doğan (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Erkan Poyraz (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Erkan Turan Demirel (Fırat Üniversitesi)
Erşan Sever (Aksaray Üniversitesi)
Ertan Beceren (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Eşref Savaş Başcı (Hitit Üniversitesi)
Evrim Pelin Baytekin (Ege Üniversitesi)
Eyup Akın (Aksaray Üniversitesi)
Fatif Karcıoğlu (Atatürk Üniversitesi)
Fatma Güven Lisaniler (Doğu Akdeniz Üniversitesi)
Fazıl Gökgöz (Ankara Üniversitesi)
Fela Özbey (Çukurova Üniversitesi)
Fırat Bayır (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Filiz Özkan (Sakarya Üniversitesi)
Funda Yurdakul (Gazi Üniversitesi)
Gaye Baycık (Ankara Üniversitesi)
Göktuğ Cenk Akkaya (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Gülbiye Yaşar (Ankara Üniversitesi)
Gülcan Çağıl (Marmara Üniversitesi)
Gülçin Tapşın (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
Gülpınar Kelemci Schneider (Marmara Üniversitesi)
Gülsen Serap Çekerol (Anadolu Üniversitesi)
Gülümser Kaytancı (Anadolu Üniversitesi)
Gülümser Ünkaya (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Güray Küçükkocaoğlu (Başkent Üniversitesi)
Gürcan Papatya (Süleyman Demirel Üniversitesi)
H. Aydın Okuyan (Balıkesir Üniversitesi)
Hakan Hotunluoğlu (Andan Menderes Üniversitesi)
Hakan Yetkiner (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
Halil Altıntaş (Erciyes Üniversitesi)
Hasan Ayaydın (Gümüşhane Üniversitesi)
Hasan Ayyıldız (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Hasan Gül (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Haşim Akça (Çukurova Üniversitesi)
Hatice Doğukanlı (Çukurova Üniversitesi)
Hatice Erol (Andan Menderes Üniversitesi)
Hatice Özutku (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Hayati Aksu (Atatürk Üniversitesi)
Hayrettin Usul (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)
Hilal Bozkurt (Kocaeli Üniversitesi)
Hilmi Yüksel (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Hüseyin Güçlü Çiçek (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Hüseyin Şenkayas (Andan Menderes Üniversitesi)
İbrahim Attila Acar (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)
İbrahim Doğan (Bozok Üniversitesi)
İdil Göksel (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
İhsan Cemil Demir (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
İlhan Bölükoğlu (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)
İlhan Öztürk (Çağ Üniversitesi)
İlker Murat Ar (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
İsmet Ateş (Andan Menderes Üniversitesi)
Jorge Alberto Velloso Saldanha (Federal Rural University of Rio de Janeiro)
Kamil Güngör (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Kemal Aydın (Kocaeli Üniversitesi)
Kenan Ören (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Koray Kayalıdere (Celal Bayar Üniversitesi)
Korhan Karacaoğlu (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)
Leyla İçerli (Aksaray Üniversitesi)
Leyla Leblebici Koçer (Erciyes Üniversitesi)
Maria D. Alvarez (Bogaziçi Üniversitesi)
Mehmet Çınar (Uludağ Üniversitesi)
Mehmet Deniz (İnönü Üniversitesi)
Meral Elçi (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
Mert Topoyan (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Meserret Nalçakan (Anadolu Üniversitesi)
Mesut Albeni (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Mine Saran (Ege Üniversitesi)
Muhsin Halis (Sakarya Üniversitesi)
Murat Kayalar (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)
Murat Öz (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)
Musa Özata (Selçuk Üniversitesi)
Nalan Gülten Akın (Bozok Üniversitesi)
Necdet Sağlam (Anadolu Üniversitesi)
Nesrin Ada (Ege Üniversitesi)
Nesrin Canpolat (Niğde Üniversitesi)
Nezir Köse (Gazi Üniversitesi)
Nihat Işık (Kırıkkale Üniversitesi)
Oğuz Bal (Kocaeli Üniversitesi)
Oğuz Karadeniz (Pamukkale Üniversitesi)
Ömer İskenderoğlu (Niğde Üniversitesi)
Özcan Demir (Fırat Üniversitesi)
Özgür Polat (Selahaddin Eyyubi Üniversitesi)
Özlem İpekgil Doğan  (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Özlem Kunday (Yeditepe Üniversitesi)
Özlem Sandıkcı Türkdoğan (İstanbul Şehir Üniversitesi)
Öznur Bozkurt (Düzce Üniversitesi)
Pacha Malyadri (Osmania University)
Ramazan Gökbunar (Celal Bayar Üniversitesi)
Ramazan Kaynak (Gebze Teknik Üniversitesi)
Recep Tekeli (Adnan Menderes Üniversitesi)
Reha Saydan (Yüzüncüyıl Üniversitesi)
Sabiha Kılıç (Hitit Üniversitesi)
Sait Gürbüz (Kara Harp Okulu)
Salih Barışık (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
Sara Onur (Kırıkkale Üniversitesi)
Savaş Erdoğan (Selçuk Üniversitesi)
Sedat Aybar (Kadir Has Üniversitesi)
Sefer Gümüş (Beykent Üniversitesi)
Selçuk Kılıç (Aksaray Üniversitesi)
Serdar Çiçek (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Serhat Yanık (İstanbul Üniversitesi)
Serkan Yılmaz Kandır (Çukurova Üniversitesi)
Sevinç Güler Özçalık (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Sevtap Ünal (Atatürk Üniversitesi)
Seyfettin Artan (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Seyit Köse (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Sinan Aytekin (Balıkesir Üniversitesi)
Süleyman Gökhan Günay (Trakya Üniversitesi)
Sümeyra Gazel (Bozok Üniversitesi)
Şebnem Aslan (Selçuk Üniversitesi)
Şenay Gökbayrak (Ankara Üniversitesi)
Şule Aydın Tükeltürk (Batman Üniversitesi)
Talha Ustasüleyman (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Taner Acuner (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Teoman Akpınar (Namık Kemal Üniversitesi)
Tevfik Şükrü Yapraklı (Atatürk Üniversitesi)
Tuba Turgut Işık (Adıyaman Üniversitesi)
Tulin Atakan (İstanbul Üniversitesi)
Tuncay Yılmaz (Sakarya Üniversitesi)
Turhan Korkmaz (Mersin Üniversitesi)
Ufuk Gencel (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Ulaş Çakar (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Umut Öneş (Ankara Üniversitesi)
Utku Altunöz (Sinop Üniversitesi)
Ünal Halit Özden (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
Ünsal Sığrı (Başkent Üniversitesi)
Veli Sırım (Muş Aplarslan Üniversitesi)
Veli Yılancı (Sakarya Üniversitesi)
Yasemin Akbulut (Ankara Üniversitesi)
Yavuz Demirel (Aksaray Üniversitesi)
Yeşim Rabia Kuştepeli (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Yıldıray Kızgın (Muğla Üniversitesi)
Yusuf Demir (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Zeynep İltüzer (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Zeynep Şefika Ekşioğlu (Beykent Üniversitesi)

Halfera