2012 Yılı Hakemlerimiz

2012 Yılı Hakemlerimiz

Dergimize gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde emekleri ve katkıları bulunan hakemlerimize teşekkürlerimizi sunarız.

A. E. Hilmi Yüksel (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Abdullah Özdemir (Adnan Menderes Üniversitesi)
Abdullah Yalama (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Adnan Gerçek (Uludağ Üniversitesi)
Afred Haug (University of Otago)
Ahmet Erkuş (Kara Harp Okulu)
Akın Marşap (Aydın Üniversitesi)
Alaattin Kızıltan (Atatürk Üniversitesi)
Ali Bayrakdaroğlu (Nevşehir Üniversitesi)
Ali Eleren (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Alparslan Akçoraoğlu (Gazi Üniversitesi)
Anıl G. Akçağlayan (Ankara Üniversitesi)
Arzum E. Çelik (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Aslı Yüksel (Bahçeşehir Üniversitesi)
Aşkın Özdağoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Atilla Gökçe (Gazi Üniversitesi)
Aydın Okuyan (Balıkesir Üniversitesi)
Ayla Özhan Dedeoğlu (Ege Üniversitesi)
Aysa İpek Erdoğan (Okan Üniversitesi)
Ayşe Alev Torun (Marmara Üniversitesi)
Ayşe Güner (Marmara Üniversitesi)
Ayşe Nil Tosun (Hacettepe Üniversitesi)
Ayşe Oğuzlar (Uludağ Üniversitesi)
Ayşe Yereli (Celal Bayar Üniversitesi)
Batu Tunay (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Berna Türkekul (Ege Üniversitesi)
Berrin Onaran (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Besim Bülent Bali (Doğuş Üniversitesi)
Birdoğan Baki (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Birol Erkan (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)
Birol Karakurt (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Birol Yıldız (Osmangazi Üniversitesi)
Bora Süslü (Muğla Üniversitesi)
Burcu Demirel Utku (Akdeniz Üniversitesi)
Bülent Başaran (Bilecik Üniversitesi)
Bülent Günsoy (Anadolu Üniversitesi)
Bünyamin Er (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Canan Nur Karabey (Atatürk Üniversitesi)
Cem Okan Tuncel (Uludağ Üniversitesi)
Cengiz Kahraman (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Cengiz Samur (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Ceren G.Atalay (Dumlupınar Üniversitesi)
Cihan Tanrıöven (Gazi Üniversitesi)
Coşkun Çılbant (Celal Bayar Üniversitesi)
Cüneyt Dumrul (Erciyes Üniversitesi)
Çağatan Taşkın (Uludağ Üniversitesi)
Dilek Dileyici (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Dilek Sağlık Özçam (Yeditepe Üniversitesi)
Dilek Sürekçi (Nuh Naci Yazgan Üniversitesi)
Dilek Teker (Okan Üniversitesi)
Doğan Bıçkı (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Doğan Uysal (Selçuk Üniversitesi)
Duygu Fırat (Kocaeli Üniversitesi)
Ebru Çağlayan (Marmara Üniversitesi)
Efe Efeoğlu (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)
Elif Yolbulan Okan (Yeditepe Üniversitesi)
Emre Ş. Dölarslan (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Eray Yücel (TCMB)
Erdal Demirhan (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Erdinç Altay (İstanbul Üniversitesi)
Erdoğan Gavcar (Muğla Üniversitesi)
Erhan Demireli (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Erhan Eroğlu (Anadolu Üniversitesi)
Erkan Erdemir (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Erkan Işığıçok (Uludağ Üniversitesi)
Erkan Özdemir (Uludağ Üniversitesi)
Erkan Poyraz (Muğla Üniversitesi)
Erkan Rehber (Uludağ Üniversitesi)
Esin Okay (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
Esra Güler (Uludağ Üniversitesi)
Faik Bilgili (Erciyes Üniversitesi)
Farrukh Suvankulov (Zirve Üniversitesi)
Fatif Karcıoğlu (Atatürk Üniversitesi)
Fatih Temizel (Anadolu Üniversitesi)
Fazıl Gökgöz (Ankara Üniversitesi)
Ferda Erdem (Akdeniz Üniversitesi)
Ferhat Başkan Özgen (Adnan Menderes Üniversitesi)
Feridun Yılmaz (Uludağ Üniversitesi)
Figen Altuğ (İstanbul Üniversitesi)
Fikret Dülger (Çukurova Üniversitesi)
Funda Yurdakul (Gazi Üniversitesi)
Gamze Saner (Ege Üniversitesi)
Gonca Atıcı (Maltepe Üniversitesi)
Göktuğ Cenk Akaya (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Grzegorz Michalski( Wroclaw University of Economics)
Güneş Çetin Gerger (Celal Bayar Üniversitesi)
Güray Küçükkocaoğlu (Başkent Üniversitesi)
Gürhan Uysal (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
H. Günsel Doğrul (Kütahya Üniversitesi)
Habil Gökmen (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Hakan Çelikkol (Dumlupınar Üniversitesi)
Hakan Sarıtaş (Pamukkale Üniversitesi)
Haldun Soydal (Selçuk Üniversitesi)
Halil Altıntaş (Erciyes Üniversitesi)
Haluk Korkmazyürek (Çağ Üniversitesi)
Haluk Soyuer (Ege Üniversitesi)
Harun Şeşen (Kara Harp Okulu)
Hasan Abdioğlu (Balıkesir Üniversitesi)
Hasan Ayyıldız (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Hasan Dinçer (Beykent Üniversitesi)
Haşim Akça (Çukurova Üniversitesi)
Hatice Jenkins (Eastern Mediterranean University)
Hikmet Ulusan (Bozok Üniversitesi)
Hilal Bozkurt (Kocaeli Üniversitesi)
Hilmi Ünsal (Kırıkkale Üniversitesi)
Hüseyin Aktaş (Celal Bayar Üniversitesi)
Hüseyin Sabri Kurtuldu (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Hüseyin Şenkayas (Adnan Menderes Üniversitesi)
İhsan Ömür Bucak (Mevlana Üniversitesi)
İlker Murat Ar (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
İnci Parlaktuna (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Kadir Gürdal (Ankara Üniversitesi)
Kenan Aydın (Kocaeli Üniversitesi)
Korhan Karacaoğlu (Nevşehir Üniversitesi)
Kurtuluş Kaymaz (Uludağ Üniversitesi)
M. Tuba Aktaş (Anadolu Üniversitesi)
Mehmet Baha Karan (Hacettepe Üniversitesi)
Mehmet Nargeleçekenler (Uludağ Üniversitesi)
Mehmet Şahin (Onsekiz Mart Üniversitesi)
Mehmet Yıldız (Selçuk Üniversitesi)
Melih Bulu (İstanbul Şehir Üniversitesi)
Meltem Ucal (Kadir Has Üniversitesi)
Metin Saban (Bartın Üniversitesi)
Muhammet Akdiş (Gediz Üniversitesi)
Muhsin Halis (Sakarya Üniversitesi)
Murat Atan (Gazi Üniversitesi)
Murat Çetin (Bozok Üniversitesi)
Murat Kara (Angelo State University)
Murat Kıyılar (İstanbul Üniversitesi)
Mustafa Erdoğdu (Marmara Üniversitesi)
Mustafa Özer (Anadolu Üniversitesi)
Mustafa Paksoy (Kilis Üniversitesi)
Nazan Yelkikalan (Onsekiz Mart Üniversitesi)
Necla Ayaş (Bülent Ecevit Üniversitesi)
Nedim Bayuk (Harran Üniversitesi)
Nejla Adanur Aklan (Uludağ Üniversitesi)
Neslihan Sam (Uludağ Üniversitesi)
Nihat Kaya (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
Nursen V. Deviren (Muğla Üniversitesi)
Nurullah Uçkun (Osmangazi Üniversitesi)
Oğuz Kaymakçı (Sakarya Üniversitesi)
Oktay Öksüzler (Balıkesir Üniversitesi)
Orhan Çelik (Ankara Üniversitesi)
Orhan Çoban (Selçuk Üniversitesi)
Osman Şahin (Turgut Özal Üniversitesi)
Oya Aytemiz Seymen (Balıkesir Üniversitesi)
Ozan Bahar (Muğla Üniversitesi)
Ozan Başkol (Uludağ Üniversitesi)
Ömer Torlak (KTO Karatay Üniversitesi)
Önder Met (Balıkesir Üniversitesi)
Özgür Polat (Dicle Üniversitesi)
Özhan Çetinkaya (Uludağ Üniversitesi)
Özlem Kunday (Yeditepe Üniversitesi)
Pacha Malyadri (Osmania University)
Pınar Evrim Mandacı (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Pınar Narin Emirhan (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Ramazan Aktaş (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)
Recep Kılıç (Balıkesir Üniversitesi)
Recep Yücel (Kırıkkale Üniversitesi)
Reha Saydan (Yüzüncüyıl Üniversitesi)
Remzi Altunışık (Sakarya Üniversitesi)
Sadık Çukur (İzzet Baysal Üniversitesi)
Sami Karacan (Kocaeli Üniversitesi)
Savaş Erdoğan (Selçuk Üniversitesi)
Seher Nur Sülkü (Gazi Üniversitesi)
Selçuk Koç (Kocaeli Üniversitesi)
Selen Doğan (Niğde Üniversitesi)
Selim Başar (Atatürk Üniversitesi)
Serap Durusoy (İzzet Baysal Üniversitesi)
Serpil Kestane (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Serra Eren Sarıoğlu (İstanbul Üniversitesi)
Sevgi Gerek (Anadolu Üniversitesi)
Sevinç Mıhçı (Hacettepe Üniversitesi)
Sevtap Ünal (Atatürk Üniversitesi)
Seyit Köse (İzzet Baysal Üniversitesi)
Sibel Selim (Celal Bayar Üniversitesi)
Suat Teker (Okan Üniversitesi)
Sudi Apak (Beykent Üniversitesi)
Süleyman Dündar (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Süleyman Uyar (Akdeniz Üniversitesi)
Şahabettin Güneş (İzzet Baysal Üniversitesi)
Şenay Açıkgöz (Gazi Üniversitesi)
Şenol Altan (Gazi Üniversitesi)
Şuayip Özdemir (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Tahsin Bakırtaş (Sakarya Üniversitesi)
Tayfur Bayat (İnönü Üniversitesi)
Tolga Akçura (Özyeğin Üniversitesi)
Tolga Omay (Çankırı Üniversitesi)
Turan Pekmezci (Gaziantep Üniversitesi)
Turhan Erkmen (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Vedat Cengiz (Kocaeli Üniversitesi)
Vedat Ekergil (Anadolu Üniversitesi)
Volkan Alptekin (Selçuk Üniversitesi)
Yeliz Yalçın (Gazi Üniversitesi)
Yener Çoşkun (Sermaye Piyasası Kurulu)
Yeşim Rabia Kuştepeli (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Yıldırım Beyazıt Önal (Çukurova Üniversitesi)
Yusuf Demirel (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Zeliha Kaygısız (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Zuhal Ergen (Çukurova Üniversitesi)