2010 Yılı Hakemlerimiz

 

2010 Yılı Hakemlerimiz

Dergimize gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde emekleri ve katkıları bulunan hakemlerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Adem Kalça (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Adnan Gerçek (Uludağ Üniversitesi)
Ahmet Keşli (Group Law Hukuk Bürosu)
Ahmet Şekerkaya (İstanbul Üniversitesi)
Alev Torun (Marmara Üniversitesi)
Ali Şahin (Selçuk Üniversitesi)
Altuğ Yalçıntaş (Ankara Üniversitesi)
Asena Gülova (Celal Bayar Üniversitesi)
Aydem Aydemir Çiftçioğlu (Uludağ Üniversitesi)
Aydın Okuyan (Balıkesir Üniversitesi)
Ayla Özhan Dedeoğlu (Ege Üniversitesi)
Aysu İnsel (Marmara Üniversitesi)
Ayşe Güner (Marmara Üniversitesi)
Azmi Yalçın (Akdeniz Üniversitesi)
Azzem Özkan (Erciyes Üniversitesi)
Barış Erdem (Balıkesir Üniversitesi)
Batu Tunay (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Bilçin Tak (Uludağ Üniversitesi)
Bora Aktan (Yaşar Üniversitesi)
Burcu Aracıoğlu (Ege Üniversitesi)
Cafer Çiftçi (Uludağ Üniversitesi)
Canan Çetin (Marmara Üniversitesi)
Cihan Polat (Niğde Üniversitesi)
Coşkun Küçüközmen (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
Çağatan Taşkın (Uludağ Üniversitesi)
Değer Alper (Uludağ Üniversitesi)
Değer Eryar (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
Deniz Atik (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
Dilek Sağlık (Yeditepe Üniversitesi)
Dilek Teker (Okan Üniversitesi)
Duygu Fırat (Kocaeli Üniversitesi)
Elif Yolbulan Okan (Yeditepe Üniversitesi)
Ercan Gegez (Marmara Üniversitesi)
Erdinç Altay (İstanbul Üniversitesi)
Erdoğan Gavcar (Muğla Üniversitesi)
Erkan Erdemir (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Erkan Özdemir (Uludağ Üniversitesi)
Erkan Poyraz (Muğla Üniversitesi)
Erol Özvar (Marmara Üniversitesi)
Fatif Yılmaz (İstanbul Üniversitesi)
Fatih Karcıoğlu (Atatürk Üniversitesi)
Fatih Temizel (Anadolu Üniversitesi)
Fazıl Gökgöz (Ankara Üniversitesi)
Feray Çelikçapa (Uludağ Üniversitesi)
Ferda Erdem (Akdeniz Üniversitesi)
Feridun Yılmaz (Uludağ Üniversitesi)
Ferit Küçük (Harran Üniversitesi)
Füsun Altıntaş (Uludağ Üniversitesi)
Gaye Ö. Edizler (Ege Üniversitesi)
Gökhan Özer (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
Gülay Kasap (Uludağ Üniversitesi)
Gülnil Aydın (Balıkesir Üniversitesi)
Gülpinar Kelemci Schneider (Marmara Üniversitesi)
Güven Sevil (Anadolu Üniversitesi)
Hakan Acar (Kocaeli Üniversitesi)
Hakan Altıntaş (Uludağ Üniversitesi)
Hakan Kitapçı (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
Halim Kazan (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
Hatice Doğukanlı (Çukurova Üniversitesi)
Hülya Öcal (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Hüseyin Aktaş (Celal Bayar Üniversitesi)
Hüseyin Özel (Hacettepe Üniversitesi)
İbrahim İlhan (Nevşehir Üniversitesi)
İlhan Bölükoğlu (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Kasım Karataş (Hacettepe Üniversitesi)
Kazım Develioğlu (Bilecik Üniversitesi)
Kenan Aydın (Kocaeli Üniversitesi)
Keramettin Tezcan (Çukurova Üniversitesi)
Kıvanç İnelmen (Boğaziçi Üniversitesi)
Kurtuluş Kaymaz (Uludağ Üniversitesi)
Lütfi Atay (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Mahmut Özdevecioğlu (Erciyes Üniversitesi)
Maria Dolores Alvarez (Boğaziçi Üniversitesi)
Mehmet Aslanoğlu (Uludağ Üniversitesi)
Mehmet Baş (Gazi Üniversitesi)
Mehmet Eryılmaz (Uludağ Üniversitesi)
Mehmet Nargeleçeken (Uludağ Üniversitesi)
Mehmet Top (Hacettepe Üniversitesi)
Melike Demirbağ Kaplan (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
Meltem Nurtanış Velioğlu (İzzet Baysal Üniversitesi)
Metehan Tolon (Gazi Üniversitesi)
Metin Aktaş (Niğde Üniversitesi)
Metin Özdemir (Uludağ Üniversitesi)
Mine Kara (Bilkent Üniversitesi)
Muammer Kaymak (Hacettepe Üniversitesi)
Murat Baskıcı (Ankara Üniversitesi)
Murat Çetin (Bozok Üniversitesi)
Murat Kara (Angelo State University)
Mübariz Hasanov (Hacettepe Üniversitesi)
Müjedelen Yener (Marmara Üniversitesi)
Nalan Ölmezoğulları (Uludağ Üniversitesi)
Nasuh Oğuzhan Altay (Ege Üniversitesi)
Nazan Bilgel (Uludağ Üniversitesi)
Nedim Bayuk (Harran Üniversitesi)
Nevin Coşar (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Nezir Köse (Gazi Üniversitesi)
Nilüfer Şahin Perçin (Nevşehir Üniversitesi)
Nuran Bayram (Uludağ Üniversitesi)
Nurhan Aydın (Anadolu Üniversitesi)
Oya Aytemiz Seymen (Balıkesir Üniversitesi)
Oya İnci Bolat (Balıkesir Üniversitesi)
Ozan Bahar (Muğla Üniversitesi)
Ömer Akat (Uludağ Üniversitesi)
Ömer Gürkan (Muğla Üniversitesi)
Özhan Çetinkaya (Uludağ Üniversitesi)
Özlem C. Öntaş (Hacettepe Üniversitesi)
Özlem Kunday (Yeditepe Üniversitesi)
Rabia Aktaş (Celal Bayar Üniversitesi)
Ramazan Gökbunar (Celal Bayar Üniversitesi)
Rena Funda Barbaros (Ege Üniversitesi)
Sadullah Çelik (Marmara Üniversitesi)
Sait Kaygusuz (Uludağ Üniversitesi)
Salih Katırcıoğlu (Doğu Akdeniz Üniversitesi)
Sami Karacan (Kocaeli Üniversitesi)
Sema Behdioğlu (Dumlupınar Üniversitesi)
Serkan Akıncı (Akdeniz Üniversitesi)
Serpil Aytaç (Uludağ Üniversitesi)
Serra Eren Sarıoğlu (İstanbul Ünivesitesi)
Seval Selimoğlu (Anadolu Üniversitesi)
Sevda Gürsakal (Uludağ Üniversitesi)
Sevtap Ünal (Atatürk Üniversitesi)
Sezer Korkmaz (Gazi Üniversitesi)
Sima Nart (Balıkesir Üniversitesi)
Süleyman Değirmen (Mersin Üniversitesi)
Süleyman Dündar (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Şebnem Aslan (Selçuk Üniversitesi)
Şermin Külahoglu (Uludağ Üniversitesi)
Şule Aydın Tükeltürk (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Tahsin Bakırtaş (Sakarya Üniversitesi)
Tulin Atakan (İstanbul Üniversitesi)
Tunçhan Cura (İstanbul Üniversitesi)
Turhan Korkmaz (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi)
Uğur Dolgun (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Yaşar Bülbül (Kocaeli Üniversitesi)
Yeliz Yalçın (Gazi Üniversitesi)
Yıldırım Beyazıt Önal (Çukurova Üniversitesi)
Zafer Erdoğan (Bilecik Üniversitesi)
Zeynep Kuşluvan (Nevşehir Üniversitesi)

Halfera