Obezite Vergisine İlişkin Halkın Düşünceleri: Türkiye’de Bir Alan Araştırması

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Obezite Vergisine İlişkin Halkın Düşünceleri: Türkiye’de Bir Alan Araştırması
Yazar(lar): Yaşar Ayyıldız, Yunus Demirli
Cilt: 6
Sayı: 2
Yıl: 2015
Sayfa: 59-78
ISSN: 1309-2448
Öz
Obezitenin birey ve toplum sağlığı açısından oluşturduğu tehdit gün geçtikçe artmaktadır. Devletler, bu tehditle mücadelede farklı araçlar kullanmaktadır. Bu araçlardan biri de obezite vergisidir. Obezite ile mücadelede, sağlığı koruma amaçlı olarak, değişik isim ve farklı konularda vergi öneri ve uygulamalarına rastlanmakla birlikte “Obezite Vergisi” genel bir isim olarak kullanılmaktadır. Çalışma kapsamında, Türkiye’de uygulanma ihtimali bulunan “Obezite Vergisi” ile ilgili olarak, halkın düşüncelerini ölçmek amacı ile Türkiye genelinde ankete dayalı bir alan araştırması ve buna dayalı istatistiki analizler yapılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre halkın obezite ile mücadelenin gerekliliğine inandığı ancak verginin fiskal amaçla alınacağı endişesi taşıdığından bu mücadelenin vergi dışı araçlarla yapılmasını arzuladığı tespit edilmiştir. Çalışma politika yapıcılar için; obezite vergisinin obezite ile ilgili regülasyonları tamamlayıcı ve kamuoyu desteğini alan etkin, bağımsız bir vergi olarak konulabileceğini ancak böyle bir verginin hasılatının obezite ile mücadele veya sağlıklı ürünlerin sübvansiyonu için harcanmasını önermektedir.
Anahtar Kelimeler: Obezite, Obezite vergisi, şişmanlıkla mücadele, vergi politikası
JEL Sınıflandırması: I18, H20, H29

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera