Logo


BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL

Language
LogoEnglish
LogoTürkçe
 
Volume: 10 | Number: 1 | Year: 2019 ISSN: 2619-9491
Kapak  pdf                 İç Kapak  pdf                     İçindekiler  pdf

1

Determinants of Innovation Activity of Small and Medium-Sized Enterprises in Small Post-Soviet Countries

Kamalbek Karymshakov, Burulcha Sulaimanova, Dastan Aseinov

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

2

Does Liquidity Matter on Bank Profitability? Evidence from a Nonlinear Framework for a Large Sample

Helmi Hamdi, Abdelaziz Hakimi

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

3

Türk Bankacılık Sektöründe Toplam Faktör Verimliliği İle Hissedar Getirisi İlişkisi
(The Relationship between Total Factor Productivity and Shareholder Returns in Turkish Banking Sector)

Serhat Duranay, Gamze Göçmen Yağcılar

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

4

Geçiş Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Dinamik Panel Veri Analizi
(The Impact of Foreign Direct Investments on Economic Growth in Transition Economies: Dynamic Panel Data Analysis)

Mustafa Özcağ, E. Yasemin Bozdağlıoğlu, Hatice Küçükkaya

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

5

BİST Endekslerinin Şoklara Kısa-Dönemli Tepkisi: Bir Makro Analiz
(Short-Term Reaction of BİST Indexes to Shocks: A Macro Analysis)

Ali Ulvi Özgül, İbrahim Korkmaz Kahraman

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

6

World Bank and Keynesian Economics

Betül Sarı Aksakal

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

7

A Multi-Criteria Evaluation for Sustainable Supplier Selection Based on Fuzzy Sets

Ahmet Çalık

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

8

Exploring the Relationships between Environmental Uncertainty, Business Strategy and Management Control System on Firm Performance

Melek Eker, Semih Eker

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

9

Relationships among Leader Effectiveness, Learning Orientation, Effective Communication, Team Creativity and Service Innovation in the Service Sector

Zafer Adıgüzel

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

10

Kalite Odaklı Liderliğin Kalite Performansı Üzerindeki Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle Analizi
(Analysis of Quality Focus Leadership on Quality Performance by Structural Equation Modelling)

Bülent Yıldız

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

11

Lider Üye Etkileşiminin İşe Adanmışlık Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Güçlendirmenin Aracı Rolü
(The Mediating Role of Psychological Empowerment in the Effect of Leader-Member Exchange on Work Engagement)

Didem Öztürk Çiftci

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

12

Örgütsel İtibarın Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisinde Benlik Saygısı ve Sosyal Rol Kimliğinin Düzenleyici Rolü
(The Moderation Effect of Self-Esteem and Social Role Identities on the Impact of Organizational Prestige on Organizational Identification)

Esra Çınar, H. Nejat Basım

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

13

Çalışma Arkadaşlarına Güvenin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisinde İşyerinde Yalnızlığın Aracılık Rolü
(The Mediating Role of Loneliness at Workplace on the Trust in Colleagues on Organizational Identification)

Seval Aksoy

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

14

X ve Y Kuşaklarının Politik Davranış Algılarının Karşılaştırılması
(Comparison of Political Behaviour Perceptions of X and Y Generations)

Ayşe Elvan Pehlivan, Latife Kılıçsal, Duygu Kızıldağ

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

15

The Role of Brand Equity and Perceived Value for Stimulating Purchase Intention in B2C e-Commerce Web Sites

Mustafa Emre Civelek, Adnan Veysel Ertemel

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

16

Political Marketing, Word of Mouth Communication and Voter Behaviours Interaction

Resul Öztürk, Suzan Çoban

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

17

Ürün Tercihlerini Etkileyen Ambalaj Tasarım Faktörlerinin Kısmi Yarar Konjoint Analizi İle Belirlenmesi: Organik Sabun Ürünü Üzerine Bir Çalışma
(Determination of Packaging Design Factors Affecting Product Preferences by Part-Worth Conjoint Analysis: A Study on Organic Soap Products)

Meltem Kıygı Çallı, Semih Kılıç

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

18

Reklam İçeriğinin Satın Alma Niyetine Etkisi: Davranışa Yönelik Tutumun Aracı ve Çevresel Endişenin Düzenleyici Rolü
(The Impact of Advertising Content on Purchase Intention: A Moderated Mediation Model of Attitude toward the Product and Environmental Concern)

Bilge Nur Öztürk, Serkan Akıncı

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin