Logo


BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL

Language
LogoEnglish
LogoTürkçe
 
Volume: 9 | Number: 4 | Year: 2018 ISSN: 2619-9491
Kapak  pdf               İç Kapak  pdf                 İçindekiler  pdf

1

The Validity of Purchasing Power Parity Hypothesis in E-7 Countries: Panel Data Analysis

Ali Altıner, Eda Bozkurt

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

2

Foreign Direct Investment, Trade Openness and Economic Growth: A Panel Data Analysis for Sub-Saharan Africa

Mehmet Çınar, Ndzembanteh Aboubakary Nulambeh

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

3

Financial Development and Economic Growth Relationship: An Analysis with Credit Based Financial Index

Yeşim Helhel

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

4

Oil Production as a Leading Indicator for Tanker Freight Market

Abdullah Açık, Sadık Özlen Başer

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

5

Is There a Financial Accelerator Mechanism in the Turkish Banking Industry?

Ekin Ayşe Özşuca

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

6

Türkiye’de Bütçe Açığı, Para Arzı ve Enflasyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: 1971-2016 Dönemi
(Examination of the Relationship among Budget Deficit, Money Supply and Inflation in Turkey: 1971-2016 Period)

F. Ozlem Alper

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

7

Düzey 1 Bölgelerinin İşsizliği Azaltmada Rekabet Gücüne Göre Sıralanması
(Sorting of Level 1 Regions According to Competition Power in Unemployment Reduction)

İnci Parlaktuna, İnci Sarıçiçek

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

8

Çok Amaçlı De Novo Programlama Problemlerinin Çözümünde Bulanık Yaklaşım Önerisi ve Bir İşletme Uygulaması
(A Fuzzy Approach Proposal in the Solution of Multi Objective De Novo Programming Problems and A Business Application)

Nurullah Umarusman

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

9

Reflections of Industrial Revolution on Work Life in England and Its Projections in Literature: An Analysis on Charles Dickens’s Hard Times

Hatice Özutku, Yasemin Tekinkaya, Tuba Vural

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

10

Sources and Predictors of Work-Family Conflict: A Multidimensional Study across European Countries and Turkey

Özge Demiral

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

11

Human Energy at Work and a Research on Identifying the Antecedents

Ali Bayram

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

12

The Effects of Social Responsibility Activities on Stakeholders’ Purchase Intention

Çağla P. Bozoklu

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

13

Girişimcilik Eğilimlerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
(An Investigation of the Entrepreneurial Tendency in terms of Demographic Variables)

Ayhan Yalçınsoy, Cenk Aksoy

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

14

Uluslararasılaşma Sürecinin Başlamasında “Ağ Oluşturma Mekanizmaları”
(“Networking Mechanisms” at the Beginning of the Internationalization Process)

Çiğdem Baskıcı, Yavuz Ercil

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

15

Mobil Uygulama Reklam Türlerinin Reklama Yönelik Tutum ve Reklam Kabulüne Etkisi
(The Effects of In-App Mobile Ads Types on The Attitude Towards and Acceptance of Ads)

Mutlu Yüksel Avcılar, Banu Külter Demirgüneş, Gülhan Yenilmez

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

16

Yeşil Pazarlama Faaliyetlerinin Yeşil Marka Farkındalığı ve Tüketici Satın Alma Niyeti Üzerindeki Aracılık Etkisi
(The Mediation Effect of Green Marketing Activities on Green Brand Awareness and Consumer Purchase Intention)

Bülent Özsaçmacı

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

17

Usability of Time Driven Activity Based Costing Methods in the Budgeting Process of SMEs

Engin Meriç, Mustafa Gerşil

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

18

Refah İktisadı Kapsamında Sosyal Refah ve Vergileme İlişkisi: Türk Gelir Vergisinin Değerlendirilmesi
(The Relationship Between Social Welfare and Taxation in The Context of Welfare Economics: Evaluation of Turkish Revenue Tax)

Ufuk Selen, Ebru Karas

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin