Logo


BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL

Language
LogoEnglish
LogoTürkçe
 
Volume: 9 | Number: 3 | Year: 2018 ISSN: 2619-9491
Kapak  pdf                    İç Kapak  pdf                     İçindekiler  pdf

1

Market Structure of the Turkish Pharmaceutical Industry

Egemen İpek, Özlem İpek

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

2

Foreign Technology Absorption in Sub-Saharan Africa: A Long-Term Analysis of the Nature and Stability of Relationships

Katarzyna Świerczyńska, Agata Kliber

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

3

Yapısal Kırılma Altında Türkiye’de Ekonomik Büyüme, CO2 Emisyonu ve Sağlık Harcamaları İlişkisi
(The Relationship between Economic Growth, CO2 Emissions and Health Expenditures in Turkey under Structural Breaks)

Melike Atay Polat, Suzan Ergün

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

4

Ana Sektörlerin Enerji Tüketimlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği (1972-2015)
(Effects of Sectoral Energy Consumption on Economic Growth: The Case of Turkey (1972-2015))

Tuba Hanifi, Aysun Eser Özen

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

5

Türkiye’de İktisat Politikasında Kurumsal Değişim ve Politika Koordinasyonu
((Institutional Change and Economic Policy Coordination for Turkey)

Pınar Özdemir Çukadar, Neşe Algan

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

6

Gri Tahmin ve Markov Modeli ile Türk İmalat Sanayinin Satış Gelirinin Öngörüsü
(Forecasting Sales Revenues of Turkish Manufacturing Industry by Grey Forecasting and Markov Model)

Selahattin Kaynak, Miraç Eren

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

7

Adjustment to Target Capital Structure and Global Financial Crisis: Evidence from Turkey

Yılmaz Yıldız

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

8

Hisse Senedi Seçim Kararı Vermede Etkili Olan Bireysel Yatırımcı Davranışları: BIST Örneği
(Invidual Investors’ Behaviour on Stock Selection Decision: A Case of BIST)

Duygu Arslantürk Çöllü

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

9

Effect of Mandatory IFRS Adoption on Cost of Debt in Turkey

Hakan Özkaya

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

10

Muhasebe Standartları Bankalarda İşletme Performansını ve Finansal Tablo Manipülasyonunu Etkiler mi?
(Do Accounting Standards affect the Business Performance and Financial Statement Manipulation on the Banks?)

Ali İhsan Akgün

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

11

2008 Finansal Krizinin BİST 100 Endeksindeki Firmalarının Temettü Dağıtım Politikalarına Etkisi
(Effects of 2008 Financial Crisis on Dividend Payout Policies of Istanbul 100 Index Listed Companies)

Hazal Taşçı, Turhan Korkmaz

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

12

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi
(Taxation of Payments to The Member of the Board of Directors of Joint-Stock Company)

Ugur Yiğit

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

13

Deniz Ulaştırma İşletmelerinde Entelektüel Sermaye ve Örgüt Performansı Arasındaki İlişkide Yenilikçiliğin Rolü
(The Role of the Innovation in the Relationship between Intellectual Capital and Organizatıonal Performance in the Maritime Firms)

Murat Yorulmaz, Güler Alkan

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

14

Does The Perception of Job Insecurity Bring Emotional Exhaustion? The Relationship between Job Insecurity, Affective Commitment and Emotional Exhaustion

Gökhan Kerse, Daimi Koçak, Şefik Özdemir

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

15

Çalışanların Duygusal Zeka Becerilerinin İş Yaşam Kalitesi Algıları Üzerine Etkisi: Türkiye ve Azerbaycan Örneği
(The Effect of Employees Emotional Intelligence Skills on Perceptions Quality of Work Life: Example of Turkey And Azerbaijan)

Sabina Mustafayeva, Ferda Üstün

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

16

Liderlik Davranışlarının Çalışanların Değişim Kapasitesine Etkileri: Bir Araştırma Çalışması
(The Effects of Leadership Behaviors on Employees’ Change Capacity: A Research Study)

Ercan Ergün, Koray Yalçınkaya

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

17

Üniversite Öğrencilerinin Emoji Kullanımları ve Emoji Kullanan Markalara Karşı Tutumları Üzerine Bir Araştırma
(An Investigation on University Students’ Emoji Usage and Their Attitudes Toward Brands Using Emoji)

Ramazan Kurtoğlu, Tuğba Özbölük

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

18

An Analysis on Domestic Violence against Women in Turkey: Multinomial Logit Model

Özlem Ayvaz Kızılgöl, Evren İpek

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin