Yatay Ürün Farklılaştırması ve Girdi Fiyatlarının Yapma veya Satın Alma Kararları İçin Yersiz Olması

Makale Bilgileri

Dergi:
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Yatay Ürün Farklılaştırması ve Girdi Fiyatlarının Yapma veya Satın Alma Kararları İçin Yersiz Olması
Yazar(lar): M. Burak Önemli
Cilt: 3
Sayı: 3
Yıl: 2012
Sayfa: 17 – 28
ISSN: 1309-2448 
Özet

Zorunlu şebeke ayrıştırması günümüzde regülasyon iktisadının önde gelen konularından biridir. Kavram elektrik, telekomünikasyon, gaz ve demiryolları gibi önceden düzenlemeye tabi birçok endüstrinin deregülasyonunda hayati öneme sahiptir. İlk bakışta doğru girdi fiyatlarının belirlenmesi piyasaya yeni  giren firmalara doğru fiyat sinyalleri göndererek, onların etkin yapma-veya-satın alma kararları alabilmeleri için önemli gibi görünmektedir. Ancak, Sappington standart Hotelling lokasyon modelini kullarak girdi fiyatlarının bir katılımcının yapmak veya satın alma kararında alakasız olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada, bu sonucun firmalar fiyat rekabeti içinde bulunduklarında, firmaların ürün farklılaştırma derecesi ile yakından ilişkili olduğu  gösterildi. Spesifik olarak, firmaların homojen ürünler üretmeleri durumunda girdi fiyatlarının yapma veya satın alma kararında ilgisiz olduğu, ancak yerleşik firmanın ve piyasaya yeni giren firmanın farklılaştırılmış ürünler üretmeleri durumunda girdi fiyatlarının yapma veya satın alma kararıyla ilgili olduğu gösterilmiştir. Bu sonuçlar, genel olarak, regulatörlerin doğru fiyatları ayarlamalarının piyasaya yeni giren firmaların etkin yapma-veya-satın alma kararlarını bozmamak için önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Girdi Fiyatları, Zorunlu Ayrıştırma (Zorunlu kullanıma açma), Yapma-veya-Satın Alma Kararları, Deregülasyon, Yatay Ürün Farklılaştırması

JEL Sınıflandırması: L13, L49, L51, L97

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text