Berjournal Volume: 9 | Number: 1 | Year: 2018

Volume: 9 | Number: 1 | Year: 2018
Cover Page pdf               Inside Cover pdf             Table of Contents pdf

1

Impact of Foreign Direct Investment on Human Development Index in Nigeria

Korhan K. Gokmenoglu, Martins Olugbenga Apinran, Nigar Taspinar

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

2

Türkiye’de Hanehalkının Eğlence-Kültür Harcamalarına Katılım Kararları
(The Participation Decisions of Household Entertainment and Cultural Expenditures in Turkey)

Seda Sengul, Haydar Sengul, Kenan Lopcu

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

3

Finansal İstikrarsızlığın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: BRICT Ekonomileri
(The Impact of Financial Instablity on Economic Growth: BRICT Economies)

Filiz Eratas Sonmez, Dogan Uysal

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

4

BRICS-T Ülkelerinde Politik İstikrar ve Ekonomik Performans İlişkisi Üzerine Bir Analiz
(An Analysis on The Relationship Between Political Stability and Economic Performance in BRICS-T Countries)

Ali Eren Alper

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

5

Kazakistan – Türkiye Sağlık Turizmi: Sağlık Sektörlerine Bakış ve Potansiyeller
(Health Tourism between Kazakhstan and Turkey: Outlook on Health Sectors and Potentials)

Kaan Ogut, Serkan Yesilyurt, Caglar Yurtseven

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

6

Reel Kesim Güven Endeksi ile Borsa İstanbul Sektör Endeksleri Arasındaki İlişkinin Test Edilmesi
(Testing the Relationship between Real Sector Confidence Index and Borsa Istanbul Sector Indices)

Sinem Eyuboglu, Kemal Eyuboglu

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

7

Who Are the Market Beaters: Lucky Investors, Insiders or Who Else?

Yusuf Varli

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

8

BIST 30 Endeksi ile MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksinin Küresel Kriz Öncesi ve Sonrası Eşbütünleşme Analizi
(Cointegration Analysis of BIST 30 Index and MSCI Emerging Markets Index: Pre and Post Global Financial Crisis)

Hakkı Ozturk

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

9

Bireysel Yenilikçi Davranışların Çalışma Arkadaşları ile Çatışma ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri: Kamu Sektöründe Bir Araştırma
(Effects of Individual Innovative Behaviors on Conflict with Co-Workers and the Intent-to-leave: A Research in the Public Sector)

Adnan Eroglu, Mustafa Kemal Topcu, H. Nejat Basim

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

10

Keşifsel ve Geliştirici Yeteneğe Dayalı Çift Yönlülük: Dönüşümcü Liderlik, Çift Yönlülük, Firma Yenilikçiliği Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
(Ambidexterity Based Explorative and Exploitative Capability: The Examining Relationship Between Transformational Leadership, Ambidexterity and Firm Innovativeness)

Hulya Gunduz Cekmecelioglu, Ayse Gunsel, Ozgun Ozturk Ilhan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

11

İyi Bir Asker Mi? İyi Bir İllüzyonist Mi? Kariyerizm ile Zorunlu Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkide İşten Ayrılma Niyetinin Rolü
(Being a Good Soldier or an Illusionist? The Role of Turnover Intention on the Relationship between Careerism and Compulsory Citizenship Behaviors)

Bora Yildiz, Ozlem Ayaz Arda

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

12

Mantar Yönetim Ölçeği Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma
(A Study on Developing The Mushroom Management Scale)

Nihan Birincioglu, Erol Tekin

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

13

Entropi Temelli ROV Yöntemi İle Esnek Üretim Sistemi Seçimi
(Flexible Manufacturing System Selection with Entropy based ROV Method)

Alptekin Ulutas

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

14

The Impact of Interaction Between Enterprise Resource Planning System and Management Control System on Firm Performance in The Turkish Manufacturing Sector

Melek Eker, Semih Eker

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

15

UFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı Kapsamında Ters İşletme Birleşmeleri ve Muhasebeleştirilmesi
(Reverse Acquisitions Within the Scope of IFRS 3 Business Combinations)

Olcay Akcin, Ilker Kiymetli Sen

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

16

Uluslararası Muhasebe Standartları Kapsamında Kur Riski Yönetim Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi
(Accounting for Exchange Risk Management Activities under the Scope of International Accounting Standards)

Aysegul Ipek, Fehmi Ali Ildir

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text