Türkiye’de Gemi Taşımacılığının Bazı Ekonomik Göstergelere Etkisi

Makale Bilgileri

Dergi:
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Türkiye’de Gemi Taşımacılığının Bazı Ekonomik Göstergelere Etkisi
Yazar(lar): Oya Korkmaz
Cilt:3
Sayı:2
Yıl:2012
Sayfa: 97 – 109
ISSN:1309-2448
Özet

Bu çalışmada, Türkiye’deki limanlara 2004-2010 yılları arasında giriş çıkış yapan gemi sayısının sanayi üretim endeksi ve toplam ticaret (ithalat ve ihracat toplamı) üzerindeki etkisi regresyon analizi ile araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, Türkiye’de gemi taşımacılığının artması ile sanayi üretimi ve toplam ticaret arasında pozitif ve istatistikî olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Lojistik ve deniz taşımacılığı, Deniz ticareti, Lojistik ve ihracat-ithalat ilişkisi, Lojistik ve sanayi üretim endeksi.

JEL Sınıflandırması: L91, F10

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text